Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Римпекс ООД - Вижте още

Римпекс ООД

РИМПЕКС ООД е частна фирма, основана през 1990 година. РИМПЕКС ООД произвежда и предлага неформувани огнеупорни материали и изделия, които намират приложение при изграждане и ремонт на огнеупорните облицовки на топлинните агрегати в черната и цветната металургия.
Римпекс ООД
РИМПЕКС ООД
Дружеството с ограничена отговорност Римпекс, основано през 1990 г., произвежда неформувани огнеупорни материали и изделия от тях.

Продукцията на дружеството намира приложение във всички области на индустрията, където технологичните процеси протичат при високи температури: в черната и в цветната металургия, в керамичната, стъкларската и циментовата промишленост, в химическата и нефтохимическата промишленост, в машиностроенето, в енергетиката и др.

Римпекс ООД изпълнява строителство, ремонт и сервиз на огнеупорните футеровки на всички индустриални пещи, котли и други топлотехнически съоръжения.

Дружеството е сертифицирано по изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001.

Концепцията за качество в дейността на дружеството го прави ефективен и желан партньор.

През 2002г. Римпекс ООД създава представителство в Китай, Yingkou Rimpex Metallurgical and Refractory Consulting Center, чрез което осъществява внос на суровини за собственото си производство и на широка гама от огнеупорни изделия, които предлага на българския и на международния пазар.
Римпекс ООД

РИМПЕКС изпълнява проекти в областтите

Римпекс ООД

Черна и цветна металургия

Фирмата предлага широка гама от продукти за черната и цветната металургия. Дейността на фирма- та обхваща изпълне- нието на ниско- температурни и висо- котемпературни изолации, както и строителство и ремонт на всички видове индустриални пещи.

Силикатната промишленост

„Римпекс” ООД произвежда и предлага разнообразни продукти за нуждите на силикатната промишленост. Фирмата е сред утвърдените имена в тази сфера, добре позната на родния пазар, така и на чуждите пазари.

Химическа и нефтопреработвателна промишлености

Фирмата има много реализирани проекти в областта на химическата и нефтопреработвателната промишленост. Сред тях е инсинераторът, които служи за обезвреждане на отпадъци в българската изследователска база на остров Ливингстън - Антарктида.

Машиностроене

Огнеупорните бетони на Римпекс ООД успешно се използват за изграждане на различни части на топли- нните агрегати, изпо- лзвани в леярството за свод, "яка", дъно, индуктор на канална пещ, обмазка на индуктор на тигелна пещ и много други.

Енергетиката и други области

Фирмата произвежда продукти за енергетиката, ключови за процеса на пренос и доставка на електро- енергия. Ние предла- гаме и сервизно обслу- жване и ремонт на стъкларски, керамични пещи, пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли.

Римпекс ООД извършва изпълнение, текущо сервизно обслужване и ремонт

Римпекс ООД

Пещи и котли

Огнеупорни футеровки на всички видове пещи и котли - металургични, стъкларски, керамични пещи, пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли.

Нискотемпературни изолации

Нискотемпературни изола- ции в температурен интервал от -150оС до 150оС на хладилни камери, стабилизатори за вино и концентриран алкохол, тръбопроводи и други.

Високотемпературни изолации

Топлинна изолация на открити топлопроводи и съдове с изолационна вата и безазбестова обмазка. Изолационите материали са на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.

Продукти които Римпекс ООД предлага

  • Огнеупорни бетони
  • Огнеупорни ТОРКРЕТНИ маси
  • Огнеупорни набивни маси
  • Специални продукти
  • Защитни покрития за изолации
  • Изделия от огнеупорни бетони
  • Огнеупорни тухли
  • Огнеупорни изделия от керамични влакна
Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД Римпекс ООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..