Алекс ГГ - Вижте още

Алекс ГГ

Основните дейности на фирма за Метални Конструкции - Алекс – ГГ са проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели. Фирмата също така ремонтира и поддържа повдигателни съоръжения - кранове.
Алекс ГГ
В настоящия момент фирма Алекс – ГГ предлага услуги в две направления:

 • Изработка и монтаж на метални сгради за промишлени цели
 • Поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност

Дейност:

Алекс ГГ
Основните дейности на Алекс – ГГ са проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели. Фирмата също така ремонтира и поддържа повдигателни съоръжения - кранове.

Фирма Алекс – ГГ изработва:

 • стрели за автокранове и багери
 • кофи за багери всички размери и видовеБаза:

Фирма Алекс – ГГ разполага с:

 • производствена база
 • машини за заготовка и обработка на метали
 • заваръчна техника
 • измерителна техника


Фирма Алекс – ГГ използва собствен транспорт и повдигателна техника

Екип:

Всеки екип на фирмата се оглавяват от квалифицирани инженери – професионалисти със специалности строителна механизация и промишлено строителство Всички работници са с висока професионално-квалификационна степен:

 • заварчици
 • шлосери
 • монтажници
 • ел. техници
 • стругари

Алекс ГГ

Проекти: • Димитровград – “Вулкан цимент”, “Симат”, “Стандарт”, “Силдин”, "Климатекс" АД, "Кивия Оил" ЕООД, "Бигла" ООД, "Бонев Ауто" ООД
 • Хасково – “Химмаш”, “Донидо”, “ТИМ Инвест”, “ПИМ”, “Техникс”, "Водно строителство" АД, "Метал" ООД, "Тера 96" ООД, "Мега Инженеринг" ООД, "Стимекс" ООД, "Електро строежи" АД, "Фелбермаер България" ЕООД, "Ауто Италия" ЕООД, ЕТ "Мерин"
 • Пловдив – “Хъс-ООД”, “Юпитер метал”, “МОНИ”, “Енергоремонтстрой”
 • Пазарджик – “Водно стопанство”
 • София – “Хъс-ООД” , “Емос”, "КПД Консулт" ООД, "Телком" АД
 • Ямбол – “ХЕС”
 • Кърджали – “Хидрострой”, “Вирт”, “Устра”, “Горубсо”, "Ес енд Би Индастриъл Минералс", "Гаспар Годо" ООД
 • Стара Загора – “Чахов”, “Новотехпром” , “Железник” , “Техномонтаж”, "НИПИ-М АД", "Дижемон" ЕООД
 • Харманли – "Елпром" АД

Алекс ГГ

www.alex-gg.com