Институт по отбрана  itemprop=

Институт по отбрана

Институтът по отбрана е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за
Институтът по отбрана е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО, а с ПМС № 54 от 01.04.2010 г. - и на отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология” на Дирекция „Политика по въоръженията”. Основни задачи 1.Научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества; 2.Анализ на състоянието на въоръжението и бойната техника и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им; 3.Участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната; 4.Осъществяване на дейностите по проектиране и изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение и положение на война; 5.Осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности; 6.Изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти; 7.Извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания, утвърждаване на техните резултати и изготвяне на експертни оценки, анализи и предложения за придобиване на отбранителни продукти; 8.Контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз; 9.Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на технически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества; 10.Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване; 11.Сътрудничество в областта на научно-приложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа; 12.Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства; 13.Изпълнение на дейности по взаимно осигуряване на държавна гаранция по качеството за страни членки на НАТО, по смисъла на стандартизационно споразумение STANAG 4107 или подписано двустранно споразумение; 14.Изпълнение на дейности по осигуряване на качеството при изпълнение на договори за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и за търговски дружества, с които Министерството на отбраната има подписани договори за извършване на тези услуги; 15.Сертифициране на системи за управление на качеството на търговски дружества разработващи, произвеждащи, ремонтиращи и модернизиращи отбранителни продукти, в съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО; 16.Изготвяне на анализи и предложения за сътрудничество на Министерство на отбраната в областта на изследванията, технологиите, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества; 17.Анализиране на оперативно-тактическите изисквания към отбранителните продукти с цел дефиниране на тактико-техническите им характеристики; 18.Осигуряване на научно обосновани анализи, експертни оценки и прогнози, свързани с планирането и управлението на програми и проекти в интерес на отбраната, както и участие в тяхното изпълнение; 19.Организира и провежда дейности по регистрация и сертификация на летателната годност на военните въздухоплавателни средства. Вписване и отписване от регистрите за регистрация и сертификация и изготвя становища, анализи и предложения, свързани с тази дейност; 20.Организиране, провеждане и участие в научни и приложни конференции, семинари, симпозиуми и курсове, разработване и публикуване на монографии, студии, статии, сборници и други материали; 21.Изготвяне на програми и методики за организиране и провеждане на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания и анализ на техните резултати; 22.Изготвяне на анализи, експертизи, предложения и други документи, свързани с метрологичния контрол за нуждите на Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; 23.Поддържане на ведомствените еталони, калибриране и проверка на работни еталони за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; 24.Извършване на военноикономически анализи за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; 25.Организиране и провеждане на презентации и демонстрации от фирми и организации, предлагащи отбранителни продукти и системи за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; 26.Други дейности в съответствие с действащата нормативна уредба. Научноизследователската дейност на Института по отбрана се изразява в извършването на: военни научно-приложни и приложни изследвания; военно-техническа експертиза; научна експертиза; научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА; проучвания и инженерни решения. Международно сътрудничество на Института по отбрана: участие на специалисти от Института по отбрана в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Research Technology Agency (RTA); участие на специалисти от Института по отбрана в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания; организиране и участие в международни срещи и конференции; публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.

Мнения за Институт по отбрана


The company has no review.

Напиши мнение за Институт по отбрана


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.