ИМКА Пловдив - Вижте още

ИМКА Пловдив

ИМКА Пловдив предлага курсове по: Английски и немски език - всички нива, Компютърно обучение - всички нива, Разговорен английски и немски език, БЕЛ и математика за 7 клас, Английски език за деца и ученици, Програмиране за деца.
ИМКА Пловдив

За нас:

ИМКА Пловдив провежда курсове по:

 • Английски език за възрастни
 • Разговорен английски език
 • Английски език за деца и ученици 2-7-ми клас
 • Немски език
 • Компютърно обучение за възрастни
 • Компютърно обучение за деца и ученици 5-12-ти клас
 • Индивидуално компютърно обучение и консултации
 • Основи на кодирането
 • Програмиране за деца и ученици "С++"
 • Програмиране HTML + CSS + JavaScript
 • Програмиране HTML5 + CSS3
 • Програмиране на C# за деца и ученици над 13 години
 • Компютърна анимация със Scratch
 • Подготовка по български език и литература за 7-ми клас
 • Подготовка по математика за 7-ми клас.
Също така организира и провеждат детски и младежки програми:

 • Лятна занималня за деца от 6 до 11 години
 • Летни лагери и екскурзионни летувания
 • Младежки обменни програми
 • Безплатни семинари и обучения.


Компютърни курсове:

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Курсовете по програмиране се водят от д-р Цветана Димитрова - старши учител по информатика и информационни технологии в МГ - гр. Пловдив. Броят на децата в група е от 7 до 10. Работи се в климатизирана, интерактивна зала с мултимедиен проектор. Залата разполага с персонални настолни компютри. По време на обучението децата/учениците могат да използват и лично дигитално устройство.

Основи на кодирането за 7-9 – годишни ученици

 • Продължителност на курса - 15 часа (5 дни по 3 учебни часа) - 120,00 лв.

Компютърна анимация със Scratch за деца и ученици от 8-годишна възраст нагоре

 • Първо ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Второ ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Трето ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.

Програмиране на  „С++“  за ученици от 10 до 13-годишна възраст

 • Първо ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Второ ниво – 18 часа, разпределени в 6 дни по 3 часа - 144,00 лв.
 • Трето ниво – 21 часа, разпределени в 7 дни по 3 часа - 168,00 лв.

Програмиране на  „С#“  за ученици от 13 години нагоре

 • Първо ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Второ ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Трето ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.

Програмиране с HTML + CSS + JavaScript за ученици от 11 години нагоре

 • Основи на HTML – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Cascading Style Sheets – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • JavaScript – 30 часа, разпределени в 10 дни по 3 часа - 240,00 лв.

 Програмиране с HTML 5 + CSS 3 за ученици от 12 години нагоре

 • Продължителност на курса - 15 часа (5 дни по 3 учебни часа) - 120,00 лв.


КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЛАДЕЖИ НА ГИМНАЗИАЛНА ВЪЗРАСТ

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ:
WINDOWS 10 + MICROSOFT OFFICE или UBUNTU + LIBREOFFICEИМКА Пловдив
Цени в група от 5 души:

- 10 учебни часа (45 минутни) - 80 лв. (един модул)
- 20 учебни часа (45 минутни) - 160 лв.
- 40 учебни часа (45 минутни) - 320 лв.
Индивидуално компютърно обучение:

- 10 учебни часа (40 минутни) - 100 лв. (един модул)
- 30 учебни часа (40 минутни) - 290 лв.

След първите 20 часа от курса получавате ваучер за отстъпка за следващите часове - вместо 10 - 9 лв. за учебен час.


Курсове по Бел и Математика:

КУРСОВЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 7-МИ КЛАС

КВАЛИФИЦИРАНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА за прием на ученици във всички средни училища след завършване на 7-ми клас.

Курсовете включват:
 • професионална квалифицирана помощ за учениците
 • точно и ясно обясняване на учебния материал
 • допълнителни часове за упражнения
 • практически задачи
 • запълване на пропуски
 • тестове по време на курса
 • контролни изпити
 • пробни изпити
 • проверка на домашни работи
 • раздаване на допълнителни помагала и материали.
 • Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (всеки по 45 минути).
 • Работи се в климатизирана просторна зала.
 • Броят на децата в група е от 7 до 10.
 • Успеваемостта е много висока и е доказана през годините.
 • Цена: 5 лв. за един учебен час. Таксите се внасят месечно.

Курсове по Английски език:

Работим по американската система SIDE BY SIDE. Системата е подходяща, както за работещи, така и за безработни хора, които искат бързо да научат писмено и говоримо английския език до средно ниво (А1, А2, В1).

През целия курс се изучават около 3500 думи и изрази. В уроците те са представени под някаква тема от ежедневния живот на американеца - пазаруване, на работа, при лекаря, на гости, на ресторант и т.н. Уроците са разработени в непринуден разговорен стил. ИМКА Пловдив
 • Интензивност на курсовете: от 4 до 6 учебни часа седмично.
 • Продължителност: 50 или 100 учебни часа, разпределени в два, три или четири месеца.
 • Вечерните курсове се провеждат след 18 часа в работните дни, а дневните - през почивните дни.
 • Работи се в малка група до 7 души.
 • С вас работят квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в преподаването.
 • Успешно завършилите курса получават сертификат с проследим изходящ номер, подписи и печат, валиден в ЕС.
 • Продължителност на курса: 50 часа - цена: 130 лв. в група от 7 души.
 • Продължителност на курса: 100 часа - цена: 260 лв. в група от 7 души.
ИМКА Пловдив
www.ymca-plovdiv.weebly.com

ИМКА Пловдив - отрасли:


Наука и Образование, Курсове,