ИМКА Пловдив - Вижте още

ИМКА Пловдив

ИМКА Пловдив предлага курсове по: Английски и немски език - всички нива, Компютърно обучение - всички нива, Разговорен английски и немски език, БЕЛ и математика за 7 клас, Английски език за деца и ученици, Програмиране за деца.
ИМКА Пловдив

За нас:

ИМКА Пловдив провежда курсове по:

 • Английски език - всички нива;
 • Разговорен английски език;
 • Немски език - всички нива;
 • Компютърно обучение - всички нива;
 • Онлайн компютърно обучение и консултации;
 • Програмиране за деца и ученици (С++);
 • Програмиране с HTML и JavaScript (за деца и ученици над 10 години);
 • Компютърна анимация със Scratch (8-16 годишни);
 • Английски език за деца и ученици 2-7-ми клас;
 • Подготовка по български език и литература за 7-ми клас;
 • Подготовка по математика за 7-ми клас.
Също така организира и провеждат детски и младежки програми:

 • Лятна занималня за деца на 6-11 години;
 • След училищна занималня - 1. - 4. клас;
 • Младежки клуб ДЕБАТИ;
 • Летни лагери и екскурзионни летувания;
 • Младежки обменни програми;
 • Безплатни семинари и обучения.


Компютърни курсове:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Обучението се води от д-р Цветана Димитрова - старши учител по Информатика и Информационни Технологии в МГ - гр. Пловдив. Заниманията се провеждат в почивните дни или през ваканциите. Работи се в група 7-10 души, в климатизирана интерактивна зала с мултимедиен проектор, всеки на отделен компютър.

Програмиране за деца и ученици (С++)

 • Първо ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Второ ниво – 18 часа, разпределени в 6 дни по 3 часа - 144,00 лв.
 • Трето ниво – 21 часа, разпределени в 7 дни по 3 часа - 168,00 лв.
Програмиране с HTML и JavaScript за деца и ученици

 • Основи на HTML - 1 ниво, 15 часа (5 дни по 3 учебни часа) - 120,00 лв.
 • HTML (Cascading Style Sheets) - 2 ниво, 15 часа (5 дни по 3 учебни часа) - 120,00 лв.
 • HTML (JavaScript) - 3 ниво, 30 часа (10 дни по 3 учебни часа) - 240,00 лв.
Компютърна анимация със Scratch за деца и ученици

 • Първо ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Второ ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.
 • Трето ниво – 15 часа, разпределени в 5 дни по 3 часа - 120,00 лв.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЛАДЕЖИ НА ГИМНАЗИАЛНА ВЪЗРАСТ

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ WINDOWS 10


Обучението се води от Цветан Петров. Заниманията се провеждат в удобно за курсистите време, съобразено с техните възможности. Работи се в група до 5 души, в климатизирана интерактивна зала с мултимедиен проектор, всеки на отделен компютър. Възможност за индивидуално обучение. Възможност за дистанционно онлайн обучение. Успешно завършилите курса получават сертификат с проследим изходящ номер,

подписи и печат, валиден в ЕС. Изберете модули или пакет на обучение, за да ви направим до 16% отстъпка.


ИМКА Пловдив
 • WINDOWS 10, MS OFFICE 2016

 • MICROSOFT WORD 2016

 • MICROSOFT EXCEL 2016

 • MS POWER POINT 2016

 • MS OUTLOOK 2016
Цени:
 • 10 часа - 60 лв.
 • 12 часа - 66 лв.
 • 20 часа - 110 лв.
 • 30 часа - 163 лв.
 • 35 часа - 190 лв.
 • 40 часа - 211 лв.
 • 50 часа - 258 лв.
 • над 50 часа - 5 лв./час

Курсове по Бел и Математика:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 7-МИ КЛАС

КВАЛИФИЦИРАНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА за прием на ученици във всички средни училища след завършване на 7-ми клас.

Курсовете включват:

 • професионална квалифицирана помощ за учениците;
 • ИМКА Пловдив
 • точно и ясно обясняване на учебния материал;
 • допълнителни часове за упражнения;
 • практически задачи;
 • запълване на пропуски;
 • тестове по време на курса;
 • контролни изпити;
 • пробни изпити;
 • проверка на домашни работи;
 • раздаване на допълнителни помагала и материали.
 • Занятията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (всеки по 45 минути).
 • Работи се в климатизирана просторна зала.
 • Броят на децата в група е от 7 до 9.
 • Успеваемостта е много висока и е доказана през годините.
 • Цена: 5 лв. за един учебен час. Таксите се внасят месечно.

Курсове по Английски език:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  ИМКА Пловдив
 • Курсове по английски език за възрастни и младежи на гимназиална възраст.
 • Изберете краткия курс с продължителност от 50 часа, на цена от 130 лв. в група от 7 души.
 • Или курс с продължителност от 100 часа, на цена от 260 лв. в група от 7 души.
 • Ако доведете нов участник, ще ви направим отстъпка от 10% за всеки записан човек!!
 • Интензивност на курсовете: от 4 до 6 учебни часа седмично.
 • Продължителност: 50 или 100 учебни часа, разпределени в два, три или четири месеца.
 • Вечерните курсове се провеждат след 18 часа в работните дни, а дневните - през почивните дни.
 • Работи се в малка група до 7 души.
 • С вас работят квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в преподаването.
 • Успешно завършилите курса получават сертификат с проследим изходящ номер, подписи и печат, валиден в ЕС.
 • Работим по американската система SIDE BY SIDE. Системата е подходяща, както за работещи, така и за безработни хора, които искат бързо да научат писмено и говоримо английския език до средно ниво (А1, А2, В1).
 • През целия курс се изучават около 3500 думи и изрази. В уроците те са представени под някаква тема от ежедневния живот на американеца - пазаруване, на работа, при лекаря, на гости, на ресторант и т.н. Уроците са разработени в непринуден разговорен стил.
Курсове по английски език за деца и ученици

 • Курсът е предназначен за ученици от втори до седми клас.
 • Продължителност - 60 учебни часа (в рамките на 5 месеца през учебната година).
 • Интензивност - от 2 до 5 часа седмично.
 • Такса за участие - 220 лв. в група от 5 деца.
 • Доведете нов участник, за да ви направим отстъпка от 10% за всяко записано дете!
 • С децата работят квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в преподаването.
ИМКА Пловдив
www.ymca-plovdiv.weebly.com

ИМКА Пловдив - отрасли:


Наука и Образование, Курсове,