Боянка Радева - Кансер EТ  itemprop=

Боянка Радева - Кансер EТ

Към настоящия момент има персонал около 100 човека и възможност за изработка на цялата гама от дамско облекло.
Русе, ул. Майор Атанас Узунов № 1А

EТ "Боянка Радева - Кансер" е създадена през 1993г. В самото начало персоналът наброява 5 човека, като дейността й се изразява в производство на дамска конфекция в малки серии. За две, три години фирмата се разширява и заема трайно място на вътрешния пазар със собствени модели и добро качество. През 1999г. има ново разширение на фирмата, но след намаляване на търсенето на продукцията за вътрешен пазар поради намалената покупателна способност, дейността се ориентира към производство на ишлеме. С доброто си качество предприятието печели партньори от Франция, Германия, Холандия и др. Към настоящия момент има персонал около 100 човека и възможност за изработка на цялата гама от дамско облекло.