ЗХМ-ПРОТЕХ ООД  itemprop=

ЗХМ-ПРОТЕХ ООД

Фирмата е специализирана в производството на съдове от черни и цветни метали за нефтодобивна и нефтопреработващата промишленост, както и за търговски бази за дистрибуция на петролни продукти, бензиностанции и газостанции включително и метанстанции.
Фирмата е специализирана в производството на съдове от черни и цветни метали за нефтодобивна и нефтопреработващата промишленост, както и за търговски бази за дистрибуция на петролни продукти, бензиностанции и газостанции включително и метанстанции. Съдове от черни и цветни метали за машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата промишленост и по-специално маслодобивна, пивоварна и винарска, биотехнологичната промишленост и опазване на околната среда. Офис в гр.София бул."Тотлебен" №71-73 Тел: 02/ 917 60 10; 917 60 20 факс: 954 94 18 Изработка и монтаж на всякакво нестандартно оборудване и метални конструкции. Продукцията основно е предназначена за клиенти от страната и чужбина и включва: 1. Резервоари за съхранение на петролни продукти от 1 до 200 m3, за подземен и надземен монтаж, едностенни и двустенни, стационарни и подвижни, окомплектовани с присъединителни елементи по желание на клиента. Дъна-бертвани с диаметър от 1000 до 3000 мм, външно покритие - асфалтов лак или покриване с "Полизол", след почистване до метален блясък (степен Sa 2 1/2) и двукратно грундиране с фосфатен грунд. 2. Резервоари за втечнен газ пропан-бутан или метан от 0,60 до 400 mm3 и работно налягане от 1,6 до 5,1 МРа, изработени от легирана стомана с гарантирани качества и дебелина на стените до 28 мм, външно двукратно фосфатно грундиране и боядисване след почиствавне до метален блясък, хидравлични изпитания до 10 МРа и 100% безразрушаващ контрол на заваръчните шевове по методите чрез радиография, ултразвук, магнитен и капилярен, хидравлични и пневматични изпитания. 3. Натрий и водокатионови филтри за промишлени води, изискващи омекотяване. Номинален обем от 1,7 до 27,5 m3, пропускателна способност от 25 до 375 m3/час. Киселинно устойчива за разпръсквателното устройство. Люкове и арматура, обезпечаваща функционирането. 4. Йоннообменни колони за омекотяване на водите за ТЕЦ, котлени централи и промишлени води с изисквания за химическо очистване. За широк спектър на регенериращия разтвор - натриева основа, солна и сярна киселина. Диаметри от 400 до 1000 мм, работен обем от 0,1 до 2,1 m3, пропускателна способност от 5 до 25 m3. Антикорозионно покритие. 5. Механични и реднапорни филтри за механично филтриране на сурова вода през кварцов пясък. Налягане от 0,6 до 1 МРа. Специално изпълнение за пречистване на водата в плувни басейни. Номинален от 1,4 до 15,8 m3. Пропускателна способност от 15 до 100 m3/час. 6. Напорни резервоари за въздух (ресивери) за поддържане на налягането в инсталации за сгъстен въздух. Щуцери за вход и изход, манометри, клапани, люк за оглед и пр. Работно налягане до 1,6 МРа и обем 0,8 до 16 m3. 7. Хидрофори за поддържане на налягането във водопроводната мрежа или водните отоплителни инсталации. Налягане от 1,6 МРа, обем от 0,8 до 6,3 m3. Вътрешно антикорозионно покритие. 8. Солеразтворители за получаване на 5 до 20% разтвор NaCl за регенериращ разтвор за водоподготвителните инсталации. Номинален обем от 0,3 до 3,05 m3. 9. Цистерни за киселини и основи - натриева основа, сярна и солна киселина. Вътрешна облицовка - гума или черна ламарина без покритие. Обем от 8 m3 до 63 m3, люкове, нивомерно стъкло, обезопасени стълби за обслужване и контрол, неръждаема серпентина за подгряване. 10. Дозатор за киселини и основи с обем от 1 до 3 m3 за дозиране на киселини и основи за постигане на определена концентрация. Вътрешно покритие. 11. Водоводни подгреватели - топлообменници за подгряване на вода за отопление и битови нужди от топлоизточник - вода от ТЕЦ. Многосекционни обменници с дължина и диаметри в зависимост от необходимата топлообменна повърхност: диаметри от 70 до 273 мм, дължина от 2 до 4 м, работно налягане от 1,6 МРа и работна температура до 150 градуса. Покрития външни: почистване до метален блясък (Sa 2 1/2) и грундиране с фосфатен грунд, боядисване с материали по желание на клиента. Покрития вътрешни: полимерни покрития, киселиноустойчиви пластмаси, каучукови покрития. По желание на клиентите - всякакви съдове от черна и неръждаема ламарина с дебелина до 28 мм и диаметър до 4800 мм. Заготовки за крупногабаритни съдове, предполагащи монтаж на място. Теренът, върху който е разположено дружествоно е разделен основно на две зони - зона А и зона Б. Обща площ 76650 m2, застроена площ 21500 m2, открити работни площадки 4990 m2, закрити складове 2090 m2, открити складове 4500 m2. Ние разполагаме с технологично оборудване Заваръчно оборудване: - колона за подфлюсово заваряване на фирма “MESSER GRIESHEIM” - MAT30 x 30 - колона за подфлюсово заваряване на фирма “MESSER GRIESHEIM” - LHT40 x 60 - колона за подфлюсово заваряване на фирма “LINCOLN” - манипулатор за подфлюсово заваряване “ESAB” - полуавтомати за заваряване в среда CO2 “MESSER GRISHEIM EUROTRANS” Машини за рязане, разкрой и механична обработка на листов материал: - газорезна машина “MESSER GRISHEIM” - гилотина CNTA 3150/25 A - гилотина CNTA 3150/16 A - ръбостъргална машина КНР 6-10-12 - ръбостъргална машина 7808 - ръбостъргална машина 7814 - листоогъваща машина /четиривал/ XZC 3000 - абкант и преса РКХА 160/4750 - плазмоторон “MANSFEELD” PA 50 Машина за антикорозионна обработка: - бластиращ автомат “ACODEQ” - бояджийски апарат “GRACO” Апаратура за извършване на разрушителен и безразрушителен контрол Контрола се изпълнява от Орган за контрол към АВВ - Технолоджи ООД - рентгенови апарати (SITE–XC2007, MXR 2M) - ултразвуков дефектоскоп (USM 25) - апарат за порьозност (HELMUT FISCHER GMBH & CO) и измерване на дебелина на слоеве (SURFIX 2000) - универсален апарат за опън и огъване УММ-50 - чук на Шарп - система за хидростатични и пневматични изпитания Фирмата притежава висококвалифицирани първостепенни заварчици. Осигуряваме високо качество и сигурност на нашите съдове и съоръжения. Фирмата притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000, издаден от фирма TÜV Rheinlad Euroqua Kft. Клиенти - "Булмаркет - ДМ" ЕООД - резервоари за пропан-бутан 200 m3, цистерни за пробан-бутан 400 m3, предназначени за кораб-газовоз - "Тегопи - индустрия металомеханика - SA" - Португалия - съоръжения за високоволтови трансформатори по документация на Siemens - "Слънчеви лъчи - България" ЕАД - резервоари за производство и съхранение на биодизел - "ПРК - 2002" АД - возими цистерни за петролни даривати - "Монтажи - Варна" АД - нестрандартно оборудване за химическата промишленост - "Балканстрой" АД - изработка на метални стълбове за ски-лифтове и ски-влекове, по документация на Допелмайер - Австрия. Изработка на съоръжения за циментовите заводи в Златна Панега, Девня и Български извор - "Пампорово" АД - изработка на метални стълбове за ски-лифтове и ски-влекове - "Лукойл - България" ЕООД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "Шел - България" ЕАД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "OMV - България" ЕООД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "ЕКО ЕЛДА" ЕАД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "ОПЕТ Айгаз - България" ЕАД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "ПЕТРОЛ" АД - резервоари за бензиностанции, изработка и монтаж на метални конструкции - "ЕКО ПЕТРОЛЕУМ" АД - резервоари за бензиностанции и газостанции - "ТОБО" ООД - резервоари за бензиностанции, резервоари за противопожарни води - "ГАЗКО" АД - източна газова компания - резервоари за газ пропан-бутан 20 m3 - возими, 100 m3, 200 m3 - подземни - "Газтрейд" АД - резервоари за бензиностанции - "Агростил" ЕООД - резервоари за бензиностанции и противопожарни води Фирмата е известна на международния пазар с широк асортимент от своята продукция за страни като Германия, Русия, Македония, Албания и др. Фирмата ни е в състояние да удовлетвори изискванията и на най-претенциозните си клиенти, като изпълнява за тях широк спектър поръчки от нестандартно и стандартно оборудване на конкурентни цени. Мениджърския състав е млад и амбициозен екип. Има желание и възможности за развиване на съвместни, взаимоизгодни проекти с български и чуждестранни партньори. Фланци - Плоски, стоманени Цени в лева Фланци - Глух, стоманени Цени в лева Всички цени са без ДДС. Резервоари за петролни деривати Таблица със стандартни габаритни размери: Резервоар напорен за въздух Таблица със стандартни габаритни размери: Резервоар за пробан бутан Таблица със стандартни габаритни размери:

ЗХМ-ПРОТЕХ ООД - отрасли:


Контейнери, Оборудване за Бензиностанции,