Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

БСККОГП  itemprop=

БСККОГП

Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост
София, ул. Шаварски път № 3

Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост е регистриран през 1991г. Като браншоваработодателска организация, той подпомага, координира и решава въпроси, свързани с икономическите интереси на своите членове и на бранша като цяло. Явява се компетентен партньор на Българска стопанска камара, Българска търговско - промишлена палата, министерствата, агенциите и синдикалните централи при решаването на конкретни финансови, търговски и социални въпроси. Съюзът има конкретен принос в създаването на нормативна и институционална среда за развитие на коректния бизнес, за подобряване на данъчния и митнически контрол, за развитието на малките и средни предприятия, за защита на българсикте производители, търговци и потребители от нерегламентирания дъмпингов внос на изделия от номенклатурата на бранша и контрабандния износ на суровини. Браншовият съюз на кожарската, кожухарската и обувната и галантерийната промишленост създава благоприятни условия за включване на фирми от бранша в международни проекти и програми. Осъществява контакти с браншовите съюзи от други страни и сродни фирми от Европейската общност и целия свят. Съдейства на членовете си при осъществяването на контакти с чуждестранни партньори в областта на: вноса и износа, инвестиционните проекти, работа на ишлеме и др. Съдейства за организиране на вътрешни и международни изложения, конкурси и курсове. Осигурява информация по важни и актуални въпроси, касаещи отделните фирми.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..