Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури - Вижте още

Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

НБПМКК е държавна научна бюджетна организация, създадена през 1983 година с ПМС № 56, приемник на Българската колекция за типови култури (BTCC), основана през 1953 година. От 1999 г. банката е административна структура, по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието
София, бул. "Цариградско шосе" 125

Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни културиНБПМКК е държавна научна бюджетна организация, създадена през 1983 година с ПМС № 56, приемник на Българската колекция за типови култури (BTCC), основана през 1953 година. От 1999 г. банката е административна структура, по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката. Съгласно чл. 37 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели подпомага Патентно ведомство на Република България.

НБПМКК има мисия да съдейства за осъществяване на държавната политика за закрила на интелектуалната и индустриална собственост в областта биотехнологиите и за опазване на биологичното разнообразие чрез колекциониране, консервиране и трайно съхранение на жизнеността, таксономичните характеристики и други специфични свойства на микроорганизми, вируси и клетъчни култури. 

Визия – НБПМКК представлява уникална административна структура, необходима за работа на производствени звена и контролни органи, свързани с гарантиране качеството на биотехнологични продукти, с опазването на общественото здраве и околната среда, обслужване на науката и образованието, за осигуряване на държавния, публичния и обществен интерес.

НБПМКК е единствената администрация в изпълнителната власт, извършваща административни услуги по: 
1. Приемане на депозит на микробиологични образци - за патентна процедура, на съхранение (колекционен депозит) и на отговорно пазене (сейф депозит) - по "Списък на унифицираните наименования на административните услуги" (СУНАУ) 918; 
2. Предоставяне на микробиологични образци - СУНАУ 919; 
3. Доставка на микробиологични образци от чужбина - СУНАУ 920; 
4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина - СУНАУ 921; 
5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци - СУНАУ 922; 
6. Информационни справки за микробиологични обекти - СУНАУ 923. 

НБПМКК е национална колекция за бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури. В нея се съхраняват авторски и колекционни щамове от целия свят. НБПМКК чрез междуколекционен обмен осигурява промишлени, колекционни, типови и тест микроорганизми. Тя осъществява внос и износ на карантинни, непатогенни и патогенни микроорганизми от първа и втора рискови групи. Към настоящия момент общият брой на образците надхвърля 8 200 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в големия брой щамовете от над 550 вида микроорганизми от 205 рода, които са необходими за образованието, науката, здравеопазването, промишлеността и селското стопанство.

Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,