Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Т и Д Инженеринг ЕООД  itemprop=

Т и Д Инженеринг ЕООД

Дейността на фирма „Т и Д Инженеринг” ЕООД е свързана с инженеринг в областта на енергетиката, електротехниката и електрониката, като обхваща различни сфери от проектирането, производството и услугите.
Предмет на дейност: Фирма „Т и Д Инженеринг” ЕООД е основана през октомври 2004 г. Дейността на фирма „Т и Д Инженеринг” ЕООД е свързана с инженеринг в областта на енергетиката, електротехниката и електрониката, като обхваща различни сфери от проектирането, производството и услугите. Някои от облaстите, в които работим са: Инженерингова дейност в областта на енергетиката, електротехниката, електрониката; Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери и средства за автоматизацията; Изграждане на системи за телеуправление и телесигнализция в енергетиката и индустрията; Реконструкция и модернизация на кранове; Настройки и програмиране на PLC и SCADA системи; Производство на специализирани контролери и необходимото програмно осигуряване за тях; Разработка на специализиран софтуер; Реконструкция на силови и възлови подстанции – пълен инженеринг с проектиране и изграждане до ключ; Електромонтаж, панелбилдинг и сервиз; Изчисления за токове на късо съединение и токове на земно съединение, енергийното натоварване на различни промишлени обекти, настройки на релейни защити, избор на силова и контролна апаратура. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти в сферата на научно – техническите, консултантски и инженерингови услуги. Персоналът на „Т и Д Инженеринг” ЕООД е разпределен в няколко направления – проектиране, релейни защити, автоматизация и производство, като в момента общият им брой е 30 човека. Фирмата разполага с проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проекти по част електрическа и има валидна застраховка, съгласно чл.171 от ЗУТ. Развивайки своята дейност от 2004 год. до настоящият момент, „Т и Д Инженеринг” ЕООД се превърна в надежден инженерингов партноьр и системен интегратор за внедряване и изграждане на SCADA системи и продукти за индустриална автоматизация на фирмите „ Шнайдер Електрик” и „Сименс”. За Енергетиката В отговор на необходимостта от реконструкция и модернизация на морално и физически остарелите електроразпределителни устройства, изграждани в електроразпределителната мрежа на страната и големите промишлени предприятия през 60-те години, фирмата разработи конструктивно и технологично методика за подмяна на първичната и вторичната комутация на съществуващите ел. уредби, както и съвременни системи за диспечеризация и дистанционно управление, енергиен мениджмънт и управление на процесите. Разработват се проекти в областта на енергетиката: Реконструкция на ОРУ 110kV, ЗРУ 20kV и КРУ Ср.Н Модернизация и автоматизация на възбуждането на хидрогенератори във ВЕЦ Подмяна на релейни защити в подстанции Автоматизация на тягови - понизителни станции Модернизация на уредби Ср.Н и Н.Н Сервиз и Поддръжка Ние гарантираме на клиентите си високо качество на техническата поддръжка, гаранционно и извън гаранционно обслужване, сервиз и ремонт в рамките на 72 часа. Отнасяме се с внимание към вече въведените в експлоатация обекти и се стремим те да са отворени за бъдещa модернизация и оптимизация.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..