G-92 Developers Group е независима асоциация на независими разработчици, чиято основна цел е да оказват съдействие и сътрудничество в процесите на разработване и изпълнение на високо технологични проекти.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ Генератори, Генератори морско изпълнение, Гаражно оборудване, Камери за боядисване, Ремаркета и автомобили за пътна помощ, Системи за рециклиране на вода и кало-масло уловители

Националният лабораторен център при Данс Фарма е акредитирана лаборатория за калибриране на мерски за обем и лабораторни дозатори в съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025:2006. В обхвата на лабораторият влизат фол пипети, градуирани пипети, мерителни

Услуги в сферата на ИТ. Интернет доставчик.

Услуги в сферата на ИТ. Разработка на софтуер. Електронна търговия. Софтуер за компютърно обучение NetOp School.

Услуги в сферата на ИТ. Доставчик на интернет за Русе, Разград и региона.

Услуги в сферата на ИТ. Извършва следните дейности:Доставка, продажба и развитие на Интернет и всички услуги, свързани с негоКомуникационни решения на територията на БългарияКомуникационни решения на територията на БългарияСигурност и поддръжка

Търговия с хардуер и софтуер.Онлайн магазин за продажба на хардуер, софтуер и изработка на сайтове.

Производство на софтуер за финансово-счетоводна дейност.

Основана през март 2000 г. като Акционерно Дружество, Унисофт България е специализирана в областта на бизнес софтуерните приложения за управление на малки и големи предприятия в частния сектор. Фирмата предлага FileNET системи за управление на документооборота за големи предприятия и

Услуги в сферата на ИТ. Изграждане на електронии архиви. Продажба, сервиз и поддръжка на компютърни системи, мрежи, периферна и офис техника. Продажба, рециклиране и пълнене на тонер касети. Web дизайн. Дистрибуция на софтуер.

Услуги в сферата на ИТ. Основната дейност на фирмата е насочена към комплексни решения в сферата на компютърните системи, асемблиране на компютърни системи, консултации в сферата на информационните технологии, изграждане на локални мрежи, продажба на лицензиран софтуер и сервиз на

Производител на инсталации за дейонизирана вода и обратна осмоза. Компютъризирани измервателни уреди и системи осцилоскопи (лиценз на Тектроникс, САЩ).

Търговия и ремонт на компютри.

Услуги в сферата на ИТ. Интернет доставчик за Монтана и региона.

Услуги в сферата на ИТ. Цялостно изграждане на информационни системи, системна интеграция. Доставка и сервиз на компютри, периферия и мрежово оборудване. Изграждане и поддръжка на структурни кабелни системи. Търговия на дребно и едро с ИТ продукти.

Проектира, изгражда и поддържа колективни сателитни системи и кабелни мрежи в локални обекти.

Услуги в сферата на ИТ. Развитие, инсталиране и поддръжка на приложен софтуер.

Услуги в сферата на ИТ. Девелопа Консулт е българска фирма, основана през 2000 година, която работи в областите: - Управление на проекти, - Информационни технологии (ИТ).

Услуги в сферата на ИТ. Проектиране, разработка и внедряване на ГИС (GIS) базирани информационни системи. Предоставя консултации и обучение по ГИС. Цифрови пространстени модели за територията на България и големите градове. Фирмата притежава изключителен опит в изграждане на ГИС базирани

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?