Производство на каучук - изкуствен, еластични материали и изделия от тях.

Производство на каучук - изкуствен, еластични материали и изделия от тях.

Производство на каучукови изделия.

Производство на каучук - изкуствен, еластични материали и изделия от тях.

Производство на каучукови, бакелитови и други резервни части и пособия, като тампони, маншони и други изделия.

Производство на каучук - изкуствен, еластични материали и изделия от тях.

София
Производство от каучук и пластмаса. Леярство на метали. Студена обработка на метали, матричарство. Резервни части за битова техника.

Производство на гумени и гумено-метални изделия

Производство и продажба на каучукови смеси.

Пазарджик
Производство на каучукови смеси и изделия, тампони водни съединения за руски и западни автомобили.