Пазарджик
Производство на каучукови смеси и изделия, тампони водни съединения за руски и западни автомобили.

София
Производство от каучук и пластмаса. Леярство на метали. Студена обработка на метали, матричарство. Резервни части за битова техника.

Производство на каучукови изделия.

Производство на каучукови изделия, уплътнители, О-пръстени, фланцови съединения, гума-резина и др.

Производство на каучукови изделия.

Пpоизводство на изделия от каучук.

Производство на каучукови, бакелитови и други резервни части и пособия, като тампони, маншони и други изделия.

Производство и търговия с каучукови изделия каучукови уплътнители за ПВЦ тръби.

Фирмата е основана през 2000 година като дружество с ограничена отговорност с регистрация по ДДС. Тя е приемник на създадената през 1947 година дирекция "Каучук и каучукови изделия" в структурата на "Химимпорт" АД. ХИМИМПОРТ РАБЪР ООД осъществява внос,

Производство на технически каучукови изделия.

Партньори