Селско Стопанство в населено място Трилистник

Областни градове Градове Населени мяста ×

Трилистник
Велди – 1 ООД е основана през 2003 година с основна дейност производство на яйца за консумация от свободни кокошки – алтернативен метод на отглеждане, съобразен с последните изисквания на Европейския Съюз. Птицефермата е с капацитет 16 000 броя носачки и продава продукцията си в Пловдив