Селско Стопанство в населено място Тетевен

Областни градове Градове Населени мяста ×

Тетевен
Добив на букова и иглолистна дървесина, букови и дъбови дърва за огрев.Производствената ни база е разположена с. Горно Павликени, с предмет на дейност производство на фасонирани материали и изделия от дърво. Мебел 04 ЕООД добива букови и борови трупи, както букови и дъбови дърва за огрев.

Фирма БУК ТЕТЕВЕН е създадена през 2003г. с основен предмет на дейност дървопреработване. Акционерното дружество произвежда плотове от масивна дървесина и многослойнослепени греди. БУК ТЕТЕВЕН търгува с фасонирани материали и изделия от дървесина.