Строителни Ремонти в населено място Свобода (Област Пазарджик)

Областни градове Градове ×

Свобода (Област Пазарджик)
Изпълнява цялостно строителство на сгради, реконструкция и модернизация, текущо поддържане и ремонти.1

Свобода (Област Пазарджик)
Фирмата е специализирана в ремонт на покриви, изграждане на нови покривни конструкции и други строителни работи на територията на София и страна

Свобода (Област Пазарджик)
Фирма ЕМДИ - Е ООД се занимава с: - Изграждане на жилищни и промишлени сгради - Хидротехническо, хидромелиоративно и пътно строителство - Водопроводна и канализационна поддръжка и изгражд

Свобода (Област Пазарджик)
Проектира и извършва бързи и качествени ремонтно-строителни и довършителни работи.