Наука и Образование в населено място Търговище

Областни градове ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Търговище
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Открито на 15.09.1970 г. ІІ СОУ Проф. Никола Маринов, тогава ІІ ЕСПУ Стефан Куцаров, cъс своите 56 паралелки и над 1300 ученици и 150 служители, е най-голямото училище в област Търговище, единствено в региона с пaралелки – профил Изобразително изкуство и Музика, където се дава път на

Провеждане на езикови и други видове курсове по обучение.

Професионална гимназия по икономическа информатика.

Основно училище в Търговище.

Основно училище.

Наука и Образование в населено място Търговище


Прочети повече
Затвори