Областни градове Градове ×

Плевен
Производство на електронни изделия. Системи за сигурност-пожароизвестяване, видеонаблюдение, системи за достъп. Производство на прибор за отчитане на концентрацията на алкохол в кръв

Плевен
Инженеринг на пожаро - известяващи, алармени и телефонни системи. Видеонаблюдение и контрол на достъп.

Всички видове охрана; GPS; пожаро известяване; видеонаблюдение; контрол на достъпа; комуникационна техника.

Продажба, монтаж и сервиз на охранителни системи, видеонаблюдение и газови уредби.

Доставка и монтаж на охранителна техника. охранителна дейност.

Психологически изследвания на частни охранители за извършване на охранителна дейност.

ООД ПЛЕВЕН СЕКЮРИТИ ГРУП е водеща лицензирана охранителна фирма на територията Централна Северна България. Фирмата извършва непрекъснато охранителна дейност повече от пет години. От месец декември 2004 г. дружеството извършва продажба на горива на едро

Плевен
Фирма КВЕЛ ООД е създадена през 1991 г. като частна българска фирма от инж. Красимир Върбанов. През последните десет години същата се утвърди като една от водещите фирми, но с изключително инженерингова и внедрителска насоченост

Плевен
Елгруп ООД е специализирана в изграждане и ремонт на електрически инсталации.Изграждане на системи за сигурност и и видеонаблюдение.Направа и ремонт на електротабла,изграждане и ремонт на заземителни и мълниезащитни инсталации,профилактика на трафопостове и съоръжения НН и СрН.

Изграждане на системи за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. За жилища, офиси, вили, складове, магазини и др.