Областни градове ×

Извършват сигнално-охранителна дейност и физическа охрана.

Охрана по Закона за частната охранителна дейност.

проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на системи за сигурност