Областни градове ×

Фирмата са занимава с дърводобив в района на Странджа планина. Има обособени клонове в гр. Царево и гр. Малко Търново. Предлага различни асортименти нефасониран материал от иглолистни и широколистни видове и дърва за огр

Фирмата се занимава с дърводобив в района на Странджа планина. Предлага различни асортименти нефасониран (объл) материал от иглолистни и широколистни видове, както и дърва за огрев във вид на "метровки", "нарязани" и "нарязани и нацепени".

Складова база на дървен материал за износ.

Бургас
Фина ИРИЛЕС ООД разполага с цех оборудван с хопизонтален гатер-банциг, циркуляри и др. машини за обработка на дървен материал. Цеха се намира на главен път Бургас - М.Търново м.Босна в средата на Странджа плнина. Ние предлагаме: Изработка на : дъски , т

Продаваме дърва за огрев, гарантирано най-ниски цени в града, безплатна доставка. Работно време всеки ден от 8:00 до 20:00. Можем да транспортираме дървата до вашия склад - безплатна доставка. Гарантираме най-ниска цена и добро качество на дървата и услугата.

Бургас
Лицензирано дружество за добив на дървесина. Фасониран материал.

Фирма „СМК Бургас „ АД се занимава с дърводобив и търговия с дървен материал и дърва за огрев. Предлагаме Ви: • Трупи за бичене в обло със

Дърводобив и преработка на дървесина.

Горско стопанство.

Научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на горското стопанство. Опазване на околната среда, рекултивация на нарушени терени, мелиорация. Агролесовъдство.

Партньори