Областни градове ×

Шумен
ПАВЕКСИМ извършва: - попълване на митнически документи - изготвяне и подаване на Интрастат декларации пред НАП по електронен път

Шумен
Митническо Обслужване