Адвокатски Услуги в населено място Ботевград

Областни градове ×

Адвокатска кантора Хорн-Михайлов, Халачева и партьори е една от водещите в страната. Адвокат Михайлов е управляваш съдружник в кантората. Притежаваме кантори,в гр. София и гр. Ботевград.

НОТАРИУС ГЛАВИНОВ предлага пълния набор от нотариални услуги и е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 371. Район на дейност: Районен съд Благоевград. I. Удостоверителна дейност на нотариуса, произтичаща от