Областни градове ×

Предприятие за млени меса и месни заготовки.

Шумен
ИВ - МЕС ЕООД е млада и амбициозна фирма. Тя е на българския пазар от 1992 г. Политиката е насочена към производство на месни продукти и разфасовки с гарантирана хранителна безопасност и постоянно каче- ство.

Производство на месо и месни продукти

Производство на месо и месни продукти

Търговия с месо и месни продукти

Производство на месо и месни продукти

Шумен
Птицеферма производство на яйца за консумация от екологично чисти райони.

Производство на месо и месни продукти.

Производство на месо и месни продукти.

Производство на колбаси.