Метали, Металообработка в населено място Правец

Областни градове Градове Населени мяста ×

От 18 години Ники ЕООД е водещ европейски партньор в производството на метални изделия за търговско оборудване, продуктово позициониране и бутиково представяне на множество брандове. Мострата е задължителен елемент при изпълнение на серийни продукти (къси или дълги серии). Прилагането на

Производство на пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди, строителни материали, елементи, конструкции.