Метали, Металообработка в населено място Видин

Областни градове ×

разполага с две леярни обособени в производство на машинни детайли и декоративни отливки. Отливките от сив чугун са в гама от тънкостеност 6мм до горна граница 500кг. Ръчно и машинно формоване в малки серии във формовачна смес на бентонитна основа.

Видин
Производство на свредла.

Метални изделия, конструкции и профили

База Метал Транс разполага с: 1. Магазини 2. Склад за метали 3. Склад за строителни материали 4. Арматурен двор 5. Цех за машинна обработка на материали 6. Авто-сервиз 7. ТIR - парк

изработваме оранжерии хоби и за професионалисти

Производство на тел и изделия от тел: строителни гвоздеи, нисковъглероден термообработен тел, нисковъглероден термообработен изправен тел.