Администрация, Общини в населено място Силистра

Областни градове Градове Населени мяста ×

Община Силистра се намира в Североизточния район (СИР - 19 973,4 кв. км.) на Република България, който е третият по големина от 6-те района за планиране в страната. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра

Администрация, Общини в населено място Силистра
Прочети повече
Затвори