Строителство в населено място Монтана

Областни градове Градове ×

Архитектурно проектиране на жилищни, обществени и производствени обекти. Градоустройство. Комплектоване на проекти по всички части, включително и 3D визуализации. Нашата гордост - професионализмът, граден с години!

По-тясна специализация на фирмата са пространствените тръбно-структурни конструкции, които са основна част от изпълнените над 50000 кв.м. покривни конструкции.

Монтана
Извършва разрушаване на стоманобетонни конструкции , пробивно взривни работи, беззривно и механично разрушаване. Отдава пневматичен компресор с оборудване под наем.

Строителен надзор.

Фирмата извършва: проектиране производство и монтаж на PVC и AL дограма, топлоизолация на сгради, сухо строителство и др. Фирмата работи с висококачествени сертифицирани материали за топлоизолации на сгради, както и материали за производство на дограмa.

Проектиране и изграждане на ел.съоражения до 35 кV. Изработване на проекти и изрграждане на на кабелни ел.захранвания НН и СрН въздушни линии НН и СрН и Трафопостове.

Инертни материали бетонни елементи водни иригационни системи и хидротехнически конструкции електрически централи.

Строителен надзор в процеса на строителството на жилищни, промишлени, селскостопански сгради, пътища и съоръжения.

Монтана
Изграждане на нови обекти жилищни, обществени и промишлени сгради

Монтана
Ниско строителство. Благоустрояване. Ремонт.

Строителство в населено място Монтана


Прочети повече
Затвори