Тютюнопроизводство, зърнени култури, зеленчуци,  картофи.