П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Скопие, Македония
Биоком Тренд ДООЕЛ е докажан лидер во понудата на современи и иновативни решенија за безбедност и хигиена на суровини, крајни производи и површини во целата прехрамбена индустрија, козметика, фармација и други.