П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Прищина, Косово
Biokom L.L.C është lider i vërtetuar në ofrimin e zgjidhjeve bashkohore dhe inovative për siguri dhe higjienë të lëndë së parë,produkteve finale dhe sipërfaqeve në të gjithë industrinë ushqimore, komzmetik&