П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Petkoff Associates е независима консултантска фирма баэирана в Лондон, която предлага бизнес и финансови услуги. Основната й дейност е насочена кам пазарите в Великобритания, България, Русия, Централна и Източна Европа.

Англия, Лондон
Deta International представлява недържавна агенция за взаимопомощ . Така наричаните по света Support Agencies . Нашите услуги включват изложения и панаири, търговия и други.

Англия, Лондон
Ефективни автоматизирани машини за импрегнирани кърпички и качествени разтвори в областта на производство на машини за сгъване на салфет

Англия, Лондон
Нашата мисия: Увеличаване на възможностите на клиентите за търговия чрез предлагане на конкурентни цени, внедряване на водещи технологии в индустрията, въвеждане на иновации и инструменти, осигуряване на надеждност и клиентско обслужване на изключително високо ниво.