П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Беларус, Пинск
ИЗАО "ИНТЕРБАЛКАН" е фирма която се занимава с производство на кашкавал и търговия на едро. Представлява няколко крупни български производители на белоруския пазар-БАЛКАНКАР РЕКОРД, ИМЕЯ, ТОТАЛВИНИ и др. Заинтересована е в предствителство на български