П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Италия, Триест
Центърът за Изотопна Геохимия на Geokarst Engineering S.r.l. – Италия, извършва мониторинг на околната среда и проучвания в подкрепа на проектите, свързани с околната среда. Изотопната геохимия