П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Полша, Краков
Промоция на търговския обмен и сътрудничество между страните от Балканския Полуостров и По