Хеброс П АД  itemprop=

Хеброс П АД

Производство на хайвер, личинки, зарибителен материал, риба за консумация, улов на риба във вътрешни водоеми, търговска и транспортна дейност.
София, Искърско шосе №14





Производство на хайвер, личинки, зарибителен материал, риба за консумация, улов на риба във вътрешни водоеми, търговска и транспортна дейност.

Хеброс П АД - отрасли:


Хранителни Стоки, Риба,