НОРД БГ ГРУП ЕООД  itemprop=

НОРД БГ ГРУП ЕООД

НОРД БГ ГРУП ЕООД е дружество регистрирано през 2008г. в град Велико Търново. Дружеството има за цел да предлага услуги и дейности по пълно фирмено обслужване и консултиране.НОРД БГ ГРУП ЕООД предлагаме изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на системи за фирмено управление
Велико Търново, ул. Калоян 4Б

НОРД БГ ГРУП ЕООД е дружество регистрирано през 2008г. в град Велико Търново. Дружеството има за цел да предлага услуги и дейности по пълно фирмено обслужване и консултиране.Доверете се на професионализма и фирменото консултиране от ново поколение, което предлагаме!ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА СА: - консултация при разработване, внедряване и подпомагане за сертификация, съгласно изискванията на Международни стандарти за управление - ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, OHSAS 18001 и др. - обучение в областта на системите за управление и на вътрешни одитори,- сертификация и изпитване на продукти, - калибриране на средства за измерване,- рекламна дейност - печатна, медийна и интернет, изработка и поддържане на интернет страници,- услуги в сферата на връзките с обществеността и кетъринга,- издателска дейност и предпечатни услуги, - обучение по компютърна грамотност й специфични софтуерни продукти, - счетоводни услуги, - консултации при покупко-продажба на недвижимо имущество,- посредничество и търговско представителство в областите: мода, интернет услуги и др. ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:КОНСУЛТАЦИИ: - изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на системи за фирмено управление по: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 /HACCP/, OHSAS 18001, ISO 27001, интегрирани системи. - системи за производствен контрол /СПК/,- изпитване и сертификация на продукти,- CE-маркировка,- калибриране и контрол на технически средства за измерване,- разработване на проекти по международни програми,- при подбор и управление на персонал,- при покупко-продажба на недвижими имоти и инвестиции.ОБУЧЕНИЕ:- на вътрешни одитори по: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP- основни изисквания на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP- статистически контрол на качеството,- ефективни фирмени обучения: работа в екип, фирмени комуникации, корпоративна култура и др,- начално и специализирано компютърно обучение,- други обучения по заявка. ДРУГИ УСЛУГИ: - провеждане на вътрешни одити на Системи за управление/СУ/,- поддръжка и подобряване на сертифицирани вече СУ, - статистически контрол на качеството,- фирмен PR, реклама и кетъринг услуги,- юридически и счетоводни услуги,- web-дизайн, хостинг и web-маркетинг,- консултации по ефективна работа на персонала, фирмени комуникации, корпоративна култура и др.,- търговски партньор на UNICREDIT Bulbank, TBI Asset Management и Кредит Груп ООД,- мениджмънт и обучение на фотомодели,- професионално почистване на домове и офиси.ПРОДАЖБИ:- представителство на "ДАКСИ България"- представителство на "РААБЕ България"- софтуер за фирмено управление на "БГ Сервиз" ООД,- компютърна техника /нова и втора употреба/ - по заявка.- абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника.