Slyncho 99 Ltd.  itemprop=

Slyncho 99 Ltd.

Дружество „Слънчо 99” ООД е създадено през 1999 г със седалище гр. Ямбол, България, с основен предмет на дейност преработка на растителни масла.
Дружество „Слънчо 99” ООД е създадено през 1999 г със седалище гр. Ямбол, България, с основен предмет на дейност преработка на растителни масла. През 2006г. дружеството се преобразува в „Слънчо 99” ЕООД с управител Димитър Великов Великов. През 2006г. дружеството получава „Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от не животински произход” №П283102806 / 13.09.2006г. РИОКОЗ – Ямбол удостоверява, че обектът : Цех за бутилиране на олио на фирма „Слънчо 99” ЕООД е регистриран като обект за производство на следните групи храни, съгл.§1, т.20 от ЗХ : Мазнини от растителен произход – маргарин, халварини, олио. В момента „Слънчо 99” ЕООД разполага със собствена производствена база за бутилиране на растителни масла и е с утвърдени позиции на Европейския пазар. От 2005 г. Дружеството започна изграждането на модерна Рафинерия за преработка на слънчогледово семе във вид на рафинирано слънчогледово олио.