Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Некотерм ООД - Вижте още

Некотерм ООД

Енергийните разходи на сградите стават все по-голям финансов проблем. Покачването на цените на горивата правят класическата отоплителна система едно луксозно изделие. Ако искате да избегнете този излишен разход, трябва да търсите нови пътища.
София, кв.Витоша, ул.Братя Чакрин 10

Некотерм ООД
Некотерм ООД
Фирма “Некотерм” предлага възможностите за намаляване на разходите за енергия, използването на възобновяеми енергийни източници, най-новата техника с висок клас на енергийна ефективност - всичко това може да видите в новия ни офис. Тук ще Ви изготвим проект за нискоенергийна сграда и сградни инсталации, работещи с ВЕИ с нисък разход на енергия. Фирмата е сертифицирана по закона за енергийна ефективност.

За нас:

Некотерм ООД е инженерингова фирма създадена през 1991г. от маг. инж. Нейко Неков. Дейността си фирмата развива в областта на отоплението, климатизацията и ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), като обхваща консултация, проектиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на изградените инсталации и съоръжения.

Благодарение на натрупания дългогодишен опит в сферата на топлотехниката и непрекъснато квалифициране на своя екип от професионалисти, Некотерм предлага на своите клиенти високoкачествено изпълнение на най-новите, най-ефективни системи за отопление и климатизация. Стремим се към постигане на оптимално отношение от първоначална инвестиция и разход за енергия според съществуващите нормативи.

В работата си следваме индивидуален подход за всяка конкретна ситуация, като се ръководим от Вашето желание и нашия професионален опит. За постигане на максимална икономичност и енергийна ефективност, екипът ни ще проектира за Вас най-подходящата инсталация съобразена с личните Ви предпочетания и конкретните архитектурни изисквания за Вашата сграда.

Ефективността на една система зависи от нейния енергиен разход и срок на изплащане. За да се възползвате най-добре от вложението си в даден имот, Вие трябва да използвате всички негови природни особености. За тази цел извършваме консултации, проектиране, издаване на енергийни паспорти, сертификати, оценка за съответствие и одит на енергийна ефективност на сгради.
Използването на възобновяеми енергийни източници, освен намаляване разходът за енергия води до намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда.

Ние от Некотерм ще Ви съдействаме да построите сграда с най-нисък оптимален разход за енергия.

Продукти:

Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД

Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД

Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД
Некотерм ООД

Услуги:

 • Консултации за избор на нискоенергийни системи
 • Проектиране на нискоенергийни системи и сгради
 • Изготвяне на проекти за кредитиране по програми за енергийна ефективност
 • Издаване на енергийни паспорти
 • Издаване на енергийни сертификати
 • Изготвяне на оценка за съответствие на енергийна ефективност на проекти
 • Изготвяне на Доклад за обследване на сгради за енергийна ефективност
 • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации
 • Доставка и монтаж на слънчеви инсталации
 • Доставка и монтаж на съоръжения работещи с биомаса
 • Доставка и монтаж на термопомпени инсталации
 • Сервиз и абонаментно поддържане на сградни инсталации, енергиен мениджмънт
 • Оценка за възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ
 • И други


www.nekoterm.com

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..