Еко Тех ООД  itemprop=

Еко Тех ООД

ЕКО-ТЕХ ООД е фирма за проектиране, производство на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за питейни, битови /4ЕЖ-10 000ЕЖ/ и промишлени отпадъчни води. Фирмата е на българският пазар от 2002 год.
Ягодово (Област Пловдив), ул. Черноризец Храбър 8

Пречиствателни съоръжения и качествено оборудване ЕКО-ТЕХ ООД е фирма за проектиране, производство на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води. Фирмата е на българският пазар от 2002 год. През последните години фирмата се наложи като една от водещите във водния сектор и доказа, че е надежден партньор в работата си с архитекти, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти. Седалището на ЕКО-ТЕХ ООД се намира в с. Ягодово, обл. Пловдив. В страната фирмата оперира чрез своите сервизни групи, по този начин успяваме да покрием всички точки в България. Производството на пречиствателни съоръжения най-често е съобразено с конкретните условия на обекта. Предлагаме стандартно и нестандартно оборудване /по наши и външни проекти/. Във връзка с изискванията за опазване на околната среда фирмата има разработени и реализирани редица Индивидуални ПСОВ в страната, съобразени с количеството и качеството на отпадните води. Фирмата е в добро сътрудничество със своите партньори и успешно се включва в изграждането на Пречиствателни съоръжения от градски тип. В производствената гама са включени: повърхностни аератори с различна мощност; фини и груби механични решетки; пясъкочистачи за аерирани и тангенциални пясъкозадържатели; мостови чистачи тип “Скрепер” за първични и вторични радиални и хоризонтални утаители; класификатор за пясък; лифт устройства за потопени помпи и миксери; лентови и шнекови транспортьори за отпадъци и кек; саваци /ръчно или автоматично задвижване/ и савак-клапи; микрофлотатори; шнекове и шнекови решетки; мазниноуловители; метални елементи: капаци, стълби, площадки и други Еко–Тех ООД следва политика на качеството по отношение на продуктите и решенията (ISO 9001:2008), обслужването и контактите с инвеститори и клиенти. Монтаж на технологично оборудване за пречиствателни станции Еко-Тех ООД е с дългогодишен опит в изпълнението на проекти за пречиствателни станции, разполага с обучен и квалифициран екип. В нашите възможности е освен с техническото изпълнение на проекта да се справим и с пускане на съоръженията в експлоатация и наладка на технологичния режим на работа. Ремонт и рехабилитация на стари, нефункциониращи пречиствателни станции Нашият екип разработва индивидуални проекти за реновация на съществуващи пречиствателни станции, като се стремим към постигане на индивидуалните емисионни норми за заустване. Абонаментно сервизно обслужване на пречиствателни станции Еко-Тех предлага абонаментно техническо обслужване на пречиствателни станции на фамилни къщи, хотели, административни сгради и фирми по предварително направен график. Обслужването включва: консултации, поддържане в изправност на възлите, профилактика на системата, вземате на проби и др. услуги. Металообработващи операции: абкант, гилотина, вал, струг Еко-Тех ООД разполага с пълна гама металообработващи машини, с които постигаме пълен производствен цикъл – започвайки с работата на конструкторския екип и завършвайки с производството на готовия продукт.