Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Счетоводна Кантора Атлас - Вижте още

Счетоводна Кантора Атлас

Счетоводна Кантора Атлас е създадена и развива дейност от 1994 г. Фирмата се управлява от Радка Георгиева - Дипломиран Експерт Счетоводител от 1993 г. Кантората е специализирана в обслужване на малки и средни предприятия.Клиентите на кантората се занимават с производство, търговия.
Счетоводна кантора Атлас
Счетоводна Кантора Атлас
одит — финансови консултации — онлайн консултации


За нас:

За Счетоводна кантора Атлас

Счетоводна кантора Атлас е създадена през 1994г. Фирмата се управлява от дипломиран експерт-счетоводител Радка Георгиева. Кантората е специализирана в счетоводно обслужване на малки и средни предприятия.
Обслужваме счетоводно клиенти от всички сфери на икономиката като производство, търговия, туризъм, здравеопазване. Ние предлагаме на нашите клиенти качествен счетоводен мениджмънт.

Стриктно спазваме българското законодателство и защита на интересите на клиентите на кантората. Осъществяваният от нас финансов мениджмънт освобождава клиентите от грижата им за поддържане на счетоводен отдел. Основен принцип в нашата работа е гарантиране на сигурност, точност, лоялност, стабилност и конфиденциалност

Услуги:

Услуги на счетоводна кантора Атлас

Счетоводна кантора Атлас е специализирана в обслужване на малки и средни предприятия. Кантората предлага на своите клиенти следните услуги: одит, фирмено счетоводство, финансови и данъчни консултации, администриране на заплати.

Одит

 • Проверка и заверка на годишните счетоводни отчети.
 • Счетоводна кантора Атлас
 • Ограничен преглед на междинните счетоводни отчети.
 • Одиторски ангажимент за изпълнение на договорни процедури.
Фирмено счетоводство

 • Абонаментно счетоводно обслужване.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Изготвяне на актуална финансова информация, необходима за управленски решения.
 • Изготвяне и представяне на всички видове данъчни декларации.
 • Провеждане на вътрешно-фирмени ревизии .
 • Анализ на финансовото състояние на фирмата.
Финансови и данъчни консултации

 • Оптимизиране на данъчната политика на фирмата.
 • Изготвяне и защита пред финансовите институции на бизнес планове.
 • Изготвяне на анализи, стратегии и дългосрочни програми на фирми във връзка с дейността им.
 • Разработване на оздравителни и стабилизационни програми.
 • Извършване на пенсионни застраховки и живото-застраховане.
 • Извършване на финансово-счетоводни и имуществени оценки.
Администриране на заплати

 • Изчисляване на възнагражденията заедно с всякакви бонуси и удръжки на служителите и ръководния персонал.
 • Анализ на консултации по съществуващата система на заплащане.
 • Консултации и попълване на годишни данъчни и осигурителни декларации.
 • Изготвяне на договори за различни видове право-отношения между фирмата и служителите й.
 • Трудово-правни консултации.

Счетоводна кантора Атлас

www.atlasck.com

Счетоводна Кантора Атлас - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..