Контракт Плюс - Вижте още

Контракт Плюс

Контракт - плюс е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови и данъчни консултации. Екипът на фирмата предлага модерно и професионално счетоводно обслужване с програмни продукти разработени от Микроинвест ООД.
счетоводните услуги

Контракт - плюс е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови и данъчни консултации.


Регистрирана е в Софийски градски съд, фирмено дело 12250/2001 година.

счетоводните услуги
Екипът на фирмата предлага модерно и професионално счетоводно обслужване с програмни продукти разработени от Микроинвест ООД.

Стрeмежа на екипа е да осигури на своите клиенти:
  • индивидуален подход
  • качествени и бързи услуги
  • актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
2.7 21