Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

АЛФАНЕТ Счетоводна къща ЕООД  itemprop=

АЛФАНЕТ Счетоводна къща ЕООД

Предимства на счетоводната къща пред обособено счетоводно звено в компанията Ви: Богатия опит на персонала в СК - множество на брой обслужвани фирми, множество казуси пред които са изправени служителите на СК АЛФАНЕТ ЕООД
Предимства на счетоводната къща пред обособено счетоводно звено в компанията Ви: Богатия опит на персонала в СК – множество на брой обслужвани фирми, множество казуси пред които са изправени служителите на СК "АЛФАНЕТ" ЕООД. Високата степен на организация, реагираща бързо на всяка ситуация. Сравнително по- ниски разходи за счетоводство на по високо ниво Трудността да избере добър счетоводител стои пред всяка компания. Последиците от погрешния избор понякога могат да бъдат много тежки. Проблемът не трябва да бъде подценяван. Услуги: Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, НСС и МСС Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по ЗДДС Финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата-клиент Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по ЗДДС Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НОИ по eлектронен път Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент Баланс, Отчет за приходи и разходи Отчет за паричните потоци Отчет за собствения капитал Отчет за собствения капитал Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти Подаване на всички данъчни документи подписвани с електронен сертификат Осигуряване на вътрешен и външен финансов одит Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения Длъжностни характеристики Правилник за вътрешния ред Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др. Изготвяне на Интрастат декларации Публикации на финансови отчети Изготвяне и подаване на VIES декларации

АЛФАНЕТ Счетоводна къща ЕООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..