Трудова борса Корект  itemprop=

Трудова борса Корект

Трудова борса "Корект" е лицензирана с лиценз № 692/26.03.2007 г. от Министерството на труда и социалната политика за посредническа дейност по наемане на работа. Има офис и в гр. Пловдив , ул."Цанко Дюстабанов" 11.
Ямбол, ул. "Цар Самуил" 8

Трудова борса "Корект" е лицензирана с лиценз № 692/26.03.2007 г. от Министерството на труда и социалната политика за посредническа дейност по наемане на работа. Има офис и в гр. Пловдив , ул."Цанко Дюстабанов" 11. Разполагаме с богата картотека, която ежедневно се обновява Предлагаме оптимално съотношение между изискване на работодателя и реално предлаганите ресурси на пазара на труда