Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Йосифова Консултинг  itemprop=

Йосифова Консултинг

Йосифова Консултинг предлага пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита, първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по висванията.
Фирмата предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Наши клиенти са фирми от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса в страната и чужбина. СЧЕТОВОДСТВО ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване: Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции; Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT; Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението; Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация; ТРЗ Включват цялостно администриране на персонала: Изготвяне на трудови договори; Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни; Изготвяне персонално досие; Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки; КОНСУЛТАЦИИ Данъчни консултации: Независимо от типа на вашия бизнес, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение. Ето защо Ви предлагаме професионални консултации във връзка с: счетоводно и данъчно законодателство; трудово - правно законодателство; социално и осигурително законодателство; консултации във връзка с ДДС; консултации във връзка с местни данъци и такси; консултации във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане; консултации във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения; подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг; Финансови консултации АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Регистрация на фирми; Ликвидация; Деклариране на Годишни счетоводни отчети;

Йосифова Консултинг - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..