Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Плуимерс Изолация  itemprop=

Плуимерс Изолация

Изолация на междинни тавани, стени от изкуствена материя. Изолиране на подове, подподови повърхнини, проходи и еркери. PU е специален изолационен материал, който в течно състояние се нанася върху повърхнината за изолиране, втвърдява се мигновено.
Варна, местност Пчелина, ул.Прилеп парцел 78

ПЛУИМЕРС ИЗОЛАЦИЯ ПЛУИМЕРС ИЗОЛАЦИЯ е утвърдена водеща фирма в топлоизолирането с полиуретан. Уникална технология на топлоизолация с полиуретан, съчетава в едно производство и полагане на изолационен слой на обекта. Фирмата е изолирала у нас и в чужбина стотици хиляди кв. метра жилищни и обществени сгради, селскостопански постройки, промишлени цехове и съоръжения, складове и плодохранилища, кораби и тръбопроводи и др. Работата на компанията се отличава с високо качество, надеждност, бързина и коректност. Чрез непрестанната иновативна дейност фирмата утвърждава постигнатото ниво и го доразвива с нови патентованите решения. СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА Консултирайте се с нас! Ние ще Ви помогнем да постигнете оптималното решение. Продукти Безшевна полиуретанова изолация. За осъществяване на безшевна технология за топлоизолация се използва уникалния материал – ПОЛИУРЕТАН, разработен специално за производство и полагане (две в едно) на обекта. Двата изходните материала, необходими за производството му, са в течно състояние и посредством специализирна установка, при повишено налягане и температура, в мига на попадане върху повърхнината се превръщат в твърд изолационен слой. Полиуретанът и уникалната технология на безшевното му нанасяне осигуряват положителни качества на изолационния слой превъзхождащ всички известни конвенционални технологии и материали. Основни предимства топлопроводност – два пъти по-ниска; хидроизолиращ; недеформируемост във времето и пространството; без фуги и разделителен слой; не образува плесени и мухъл; не гори, клас В2; биологично напълно резистентен; изключителна адхезия към всички материали; бързина на полагане. ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Откритите повърхнини, независимо от тяхното разположение в пространството – хоризонтални, вертикални, наклонени или в таванно положение се топлоизолират безпроблемно. Двукомпонентната смес шприцвана върху повърхнината за изолация експандира мигновенно и се втвърдява за секунди. При това адхезията на безшевния изолационен слой е изключително голяма към почти всички материали- метал, дърво, камък, бетон, керамика и т.н. Дебелината на изолационния слой е неограничена. ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ Пенополиуретанът шприцван върху покривната повърхнина мигновено експандира и запълва и микрофугите, осигурявайки хидроизолацията на покрива. За защита на полиуретана се нанася ултравиолетово покритие. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА Ние предлагаме топлоизолирането на затворени пространства, като например: цистерни с външна обшивка; тръбопроводи; сандвич панели; двойни зидове и др.;   Този процес се осъществява надеждно със пенополиуретан и технология „на изливане“ , т.е пенополиуретана се впръсква в кухините в течно състояние и със забавено експандиране след около1 мин. запълва напълно празното пространство. По този начин обшивката, топлоизолацията и изолираната повърхнина образуват едно цяло без фуги и разделителен слой. ИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДИ - фасадна топлоизолация - патент Съвременните изисквания за строителство на нови и обновление (саниране) на стари сгради налагат да се постигне нулево енергийно ниво. За да се постигне нулево- енергийна сграда с традиционните технологии и изолационни материали (стиропор, минерална вата и др. подобни) е необходимо дебелината на изолационния слой на фасадните стени да е от порядъка на 25-30 см. Закрепването на изолационните плоскости както и оформяне на фасадната облицовка при тези дебелини става твърде проблематично. За постигане на нулевоенергийно ниво предлагаме иновативно решение – Трислойна фасадна топлоизолация. Същата се състои от основен пенополиуретанов слой директно шприцван върху фасадата, на която предварително са монтирани носещи елементи фиксиращи фасадната равнина. На тях се монтират предварително изработени фасадни топлоизолационни плоскости от пенополиуретран и облицовъчни елементи – керамика, камък, мазилка и др. При монтажа на топлоизолационните панели се хермитизира въздушния слой между тях. Така се получават три изолационни слоя заедно с окончателно монтирана фасадна облицовка. Строителство #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:250px !important} За климатизация на сградите се изразходва над 40 % от енергията на една страна. За всяко семейство това представлява основен разход. Възможността за намаляване на месечните сметки с над 90 % зависи от надеждното топлоизолиране на жилището. Топлоизолацията на новите сгради и обновяването (санирането) на старите е отговорен процес, който може съществено да повлияе на икономиката, комфорта и здравословния микроклимат на всяко семейство. Ние не се доверяваме на случайността, затова нашите предложения за топлоизолиране са компютърно оптимизирани, а изпълнението е професионално. Ние гарантираме, че Вашия дом може да отговаря на изискванията на бъдещето за комфорт и здравословна жизнена среда при минимални енергийни разходи. Обърнете се към нас! Оптимизирането на проектните решения може да Ви спести много средства. Селско стопанство Уникалната технология на безшевна изолация с пенополиуретан гарантирано подобрява условията за животните и съхранение на селскостопанската продукция, а също така води до подобряване състоянието на сградата. Драстично спада разхода на енергия, намалява разхода на фураж, повишава се прираста. Намалява се себестойността на продукцията респ. повишава се конкурентноспособността. Птицеферми Оптималната изолация в птицефермата буквално е жизненоважна. Най-вече през първите седмици на отглеждането на птиците е наложително температурите да са високи и стабилни. Изолацията осигурява минимизиране на загубата на животни, висок прираст при минимален разход на фураж и енергия. Свинеферми Много важно за съвременните свинеферми е да бъдат изпълнени въздухоплътно, така че да се осигури контрол на микроклимата. Например по отношение намаляването на отделения амоняк въздухоплътната полиуретанова изолацията на свинефермата може да помогне изключително много. От значение е също въздухът да не се затопля нито охлажда прекалено. Безшевната топлоизолация с пенополиуретан е необходимо условие за вентилация с рекуперация, което ще минимизира енергийните разходи за постигане на оптимален микроклимат. Плодохранилища Качеството на продукти като картофи, лук, всякакви плодове и зеленчуци се покачва или намалява в зависимост от това, как са съхранявани. Тези продукти са изключително чувствителни към колебания на температурата. С изолирането на покрива или стените вие ще повишите не само качеството им, но същевременно ще намалите и потреблението на енергия. Промишленост По отношение на относително голям разход на енергия страната ни е на едно от първите места. Енергийното обновяване на промишлените предприятия с цел повишаване на енергоефективността е неотложна задача, част от която е и надеждното топлоизолиране на сградите. Хладилни съоръжения Надеждната топлинната изолация е решаваща за ефективността на хладилните съоръжения. Качествените материали положени професионално са необходимото условие за безаварийна експлоатация на хладилната система. Цистерни и тръбопроводи Независимо дали цистерните са стационарни или мобилни, качеството на безшевната топлоизолация отличаваща се с изключителна адхезия към изолираната повърхност е гарантирано. Техническите характеристики на пенополиуретана му позволяват да заздрави и усили конструкцията. Изолираните от нас съоръжения издържат на големи химически и механични натоварвания. Практиката ни го е доказала. Производствени сгради Старите производствените помещения имат огромни загуби на енергия. Това означава и големи емисии на вредни вещества в околната среда. Чрез най-модерна техника за изолация ние можем да намалим съществено тези разходи и вредни емисии, чрез топлоизолация на стени, под или покрив. Биогаз – съоръжения Необходимо условие за ефективността на съоръжението за Биогаз е надеждната топлоизолация. „Плуимерс изолация“ ООД участва при изграждането на първото Биогаз-съоръжение в Германия (1996 г.).

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..