Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Топик Сервиз АД  itemprop=

Топик Сервиз АД

Счетоводно обслужване: Абонаментното обслужване е дейност, при която ние приемаме текущо и/или цялостно да се грижим за определени дейности, части или цялостно обхващащи счетоводната Ви дейност.
Топик Сервиз Cчетоводна и консултантска фирма Топик Сервиз е основана през 1995 г. Фирмата е член на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия и Европейската асоциация на счетоводителите. От 18.12.2009г. компанията е преобразувана в акционерно дружество Топик Сервиз АД. Ние сме екип от високо квалифицирани специалисти, който се стреми максимално ефективно и съобразно счетоводните, данъчни и други нормативни изисквания, да изпълнява високите изисквания на нашите клиенти. Съществена част от работният процес в нашата фирма са съвременните и иновационни технологии. Основна отличителна черта, превърнала се в съществено предимство е високо квалифицираният колектив от изградени професионалисти, с които разполага Топик Сервиз АД. В нашия екип работят, специалисти в областта на бизнес услугите - адвокати, данъчни консултанти, софтуерни специалисти , фасилити мениджмънт и други. Това допринася за цялостният и многоаспектен поглед на екипа на Топик Сервиз АД, което неимоверно повишава ефективността на работата ни. Екипът ни се състои от 12 служители на постоянен трудов договор. Сътрудничеството ни със счетоводни компании от редица европейски страни и България , дипломирани експерт счетоводители, специалисти от Министерство на Финасите, данъчни служби и др. е допълително предимство при предоставянето на висококачествени, всеобхватни и своевременни услуги на нашите клиенти. Искате ли да знаете всичко, което се случва във вашата фирма? Искате ли да имате непрекъснат контрол върху процесите и ресурсите в нея? Да планирате данъците, финансите, паричните потоци? Да използвате всички законни преференции, национални и международни фондове и програми за подпомагане на бизнеса ви? Да оптимизирате и подобрите структурата на вашия бизнес. Решаването на тези въпроси е само част от услугите които можем да ви предложим! Топик Сервиз АД има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001: 2008. Сертификатът отразява политиката по качеството и документира изградената система в съответствие с международния стандарт. Услуги Счетоводни услуги Консултации Системи за управление на качеството Бизнес услуги Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги: счетоводна и данъчна консултация; анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост – предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси; абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги: двустранно счетоводство водене на материална отчетност регистри по ЗДДС отчети за СО и ЗО отчети за НСИ личен състав и ТРЗ подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити обработка на счетоводни документи анализи отчети справки и др. одит на фирми и заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител; внедряване на системи за автоматизация на счетоводството; консултации на управленско ниво относно организацията и удачните алтернативи за развитие на стопанската дейност на консултираният стопански субект Освен задължителното спазване на законово регламентираните срокове, основен признак за професионализъм и ефективност на работа в счетоводната сфера е непрекъснатата актуализация на ресурса от знания, произтичащи от честите промени в нормативната база и данъчното законодателство. Нашият екип следи актуалните изменения в нормативната уредба, касаещи не само националната финансова и фискална политика, международното облагане, но и приетите изменения, регламентиращи бизнеса пряко или косвено.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..