Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Фиделити Груп - Вижте още

Фиделити Груп

Фиделити груп ООД е консултантска фирма, която се занимава с подготовка и управление на проекти финансирани от Европейския съюз. Фирмата е създадена през 2005г. От създаването на „Фиделити груп“ООД до настоящият момент са извършени консултации, подготовка, попълване и комплектоване на
Фиделити груп
                                 За нас :
„Фиделити груп“ ООД се стреми към постигането на оптимална професионална удовлетвореност, обвързвайки целите на екипа с ползите за своите клиенти. Дружеството е създадено през 2004 г. с основен предмет на дейност: консултантски услуги – подготовка и управление на проекти с безвъзмездно финансиране.

Фиделити груп Целите на нашата компания са:

 • Акуратност и внимание към клиентите, с които работим;
 • Високи резултати и качество на разработка и управление на проектите;
 • Непрекъснато професионално развитие.
Програмите, по които „Фиделити груп“ ООД работи са насочени предимно към безвъзмездно финансиране и субсидирано кредитиране на инвестиционни проекти.

Специалистите от фирмата ни имат опит както в изготвянето и управлението на проекти от частния бизнес, така и в подготовката на проекти на общинско и регионално ниво. Завършените проектни разработки намират приложение в различни сектори – промишленост, земеделие, туризъм, образование, регионално развитие, благоустройство и инфраструктура, образование, заетост и социална политика, екология и др.
Фиделити груп
                                  Предпроектна фаза
Клиентите на "Фиделити груп" ООД биха могли да се възползват от следните услуги:

 • консултации за подходящи схеми за финасиране, съгласно специфичните нужди и профил на клиентите;
 • съдействие при намиране на подходящи проектни партньори, в случай на необходимост;
 • оформление на проектни идей.
Фиделити груп
                                  Етап на кандидатстване
"Фиделити груп" ООД отдава успешно услуги по подготовка на проекти по програми на Европейския съюз, в т.ч.:

 • подготовка на апликационни форми;
 • подготовка на финансови анализи / анализи "Разходи-ползи"
 • цялостна окомплектовка на проектните предложения;
 • подготовка на разяснения / допълнителни документи при поискване от финансиращите органи;
 • подготовка на необходимата документация за сключване на договори за безвъзмездно финансиране;
 • други услуги, съгласно спецификите на проектните предложения.
Фиделити груп
                                  Управление на проектния цикъл
"Фиделити груп" ООД има богат опит в управлението на проекти по програми на Европейския съюз. Отдаваните услуги се свеждат до следното:

 • финансово и техническо управление;
 • финансово и техническо отчитане;
 • подготовка на искания за средства на ниво проект;
 • кореспонденция с финансиращите органи;
 • подготовка на тръжни документации и участие в оценителни комисии за избор на изпълнители по проектите;
 • други дейности, съгласно спецификите на проектите.

Фиделити Груп - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги,

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..