Гана 99 ООД - Вижте още

Гана 99 ООД

Млекопреработвателно предприятие - с. Дебелт се занимава с изкупуване, преработка и производство на млечни продукти : цедено кисело краве мляко, кисело краве мляко, бяло саламурено сирене-краве. Производствената дейност се извършва в с.Дебелт, област Бургас.
Дебелт, ул.Индже Войвода 5, общ.Средец, Обл.Бургас

млечни продукти

млечни продуктимлечни продукти

Млекопреработвателно предприятие - с. Дебелт се занимава с изкупуване, преработка и производство на млечни продукти :

  • цедено кисело краве мляко
  • кисело краве мляко
  • бяло саламурено сирене-краве
Производствената дейност се извършва в с.Дебелт, област Бургас.

Фирмата е регистрирана (BG 0212027) и категоризирана, като произведените продукти могат да се реализират в страните членки на ЕС, трети страни и националния пазар.

млечни продуктимлечни продукти

Постоянният качествен контрол прилаган от постъпването на суровото краве мляко, през целия процес на производство гарантира качество и безопасност на произвежданите продукти.

Преработвателно предприятие с.Дебелт изкупува краве мляко от лицензирани кравеферми отговарящи на Регламент (ЕО) 853/2004 от общ.Средец.

Предприятието работи по внедрена система "Добри производствени практики" и НАССР-система и предстои въвеждане на EN ISO 22 000:2005.

Фирма "Гана 99 "ООД работи само с утвърдени доставчици. Бялото саламурено сирене от краве мляко се произвежда по утвърдена технология.

Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, допълва и разширява своята асортиментна листа.


млечни продукти

Гана 99 ООД - отрасли:


Хранителни Стоки, Млечни Продукти,
4.2 11