Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Гана 99 ООД - Вижте още

Гана 99 ООД

Млекопреработвателно предприятие - с. Дебелт се занимава с изкупуване, преработка и производство на млечни продукти : цедено кисело краве мляко, кисело краве мляко, бяло саламурено сирене-краве. Производствената дейност се извършва в с.Дебелт, област Бургас.
Дебелт, ул.Индже Войвода 5, общ.Средец, Обл.Бургас

млечни продукти

За нас:

млечни продукти

млечни продукти Гана 99 ООД е млекопреработвателно предприятие в село Дебелт – населеното място дало името на млечните ни продукти. С течение на времето това наименование се е превърнало в наша търговска марка.

През 2015 г.към Патентното ведомство на Република България е подадено искане за регистрация на търговската марка „ДЕБЕЛТ“ и графичното й изображение, с което Гана 99 ООД е придобила изключителните права върху марката.

От 2010 година сме се доказваме на пазара за млечни продукти. Постигнатите резултати и нарастващият интерес са показателни за качеството на продукти ни – традиционното българско бяло саламурено сирене се предлага в търговската мрежа в град Бургас, Черноморието в областта, както и в градовете Средец, Айтос, Карнобат, Сливен и Добрич.

млечни продукти
За нас:

Фирмата Гана 99 ООД се е наложила на пазара с производството на бяло саламурено сирене. То се произвежда по традиционна рецепта и с утвърдена технология, която му придава и запазва характерният за България вкус, цвят и консистенция.

млечни продукти Освен него мандра Дебелт произвежда също Кисело краве мляко и Цедено кисело мляко. За чиято направа, към суровото краве мляко, се добавят единствено българските закваски Lactobacillusbulgaricus и streptococcusthermophilus, с което се гарантира истинският вкус и качеството на крайните продукти.

Предприятието работи по внедрена система „Добри производствени практики“, НАССР-система и предстои въвеждане на EN ISO 22 000:2005. Постоянният качествен контрол, който се прилага от постъпването на суровото краве мляко, през целият процес на производство, до експедирането на готовият продукт гарантира за качеството и безопасността на храните, което се извършва от страна на производителя.

Фирмата е регистрирана по Регламент 853/2004/ЕЕС, с номер на Удостоверение за регистрация BG0212027за първа категория от 01.01.2013 г., което я категоризира и дава право на произвежданите от нея продукти да се реализират на националния пазар, пазари на страни членки на ЕС или трети страни.

млечни продукти Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, което от своя страна допринася за обогатяването на асортиментната листа. През 2015 г. след успешно приключване на проект по Европейка програма бяха закупени машина за опаковане на кисело краве мляко и машина за опаковане на айрян.

Освен производството на качествен продукт, съобразен с всички изисквания за качествено и хигиенни норми, за Гана 99 ООД е не по-малко важно готовият продукт да стига до крайния потребител в идеален търговски вид. Поради тази причина фирмата разполага със собствен транспорт, а разносът се извършва от квалифицирани наши служители, с което гарантираме качественото и компетентно обслужване на нашите клиенти.

Изкупуване на мляко:

млечни продукти За производството на качествен продукт е необходима и качествена суровина. Това е основната причина Гана 99 ООД да изкупува сурово краве мляко само от утвърдени доставчици - лицензирани кравеферми отговарящи на Регламент 853/2004 от ЕС.

Изкупуването на сурово краве мляко и транспортирането му от фермите до млекопреработвателното предприятие се осъществява разделно при условията и по реда съгласно НАРЕДБА №4– със специализиран транспорт на предприятието и след установяване на годността на млякото от страна на шофьора.


www.mandradebelt.com

Гана 99 ООД - отрасли:


Хранителни Стоки, Млечни Продукти,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..