Инвестконсулт Варна  itemprop=

Инвестконсулт Варна

Инвестконсулт Варна предлага управление на проекти в областта на строителството. Осъществяване на инвеститорски контрол. Ценообразуване на СМР и анализ на отчитането на актуваните СМР. Ипотечни оценки на недвижими имоти /кредитни консултации/. Подготовка и провеждане на процедури по
Варна, жк.Чайка, бл. 4, ет. 1, ап. 11

      Управление на проекти в областта на строителството Осъществяване на инвеститорски контрол Ценообразуване на СМР и анализ на отчитането на актуваните СМР Ипотечни оценки на недвижими имоти /кредитни консултации/ Приватизационни оценки Подготовка и провеждане на процедури по ликвидация на предприятия Оценки за счетоводни цели – осъвременяване стойностите на ДМА Икономическа обосновка на инвестиционни проекти /Бизнесплан/ Оценка на щети при настъпили застрахователни събития       Услуги 1. Управление на проекти 1.1. Подготовка Проучвателни проектни работи Бюджет на строителството - сметки и цени Изготвяне на тръжни книжа и провеждане на процедури Договаряне и възлагане на строителството Законосъобразно започване на строителството 1.2. Изпълнение Ръководство и отчитане на строителството Инвеститорски контрол Документиране на строителството 1.3. Реализация Въвеждане в експлоатация Приемо – предавателни процедури 2. Експертни оценки 2.1. Анализ на изпълнени строително-монтажни работи Подготовка Анализ на проектната осигуреност и съответствието на изпълнените СМР с проектите. Анализ на законосъобразното започване на строителството Анализ на договорите и изпълнението им. Анализ на ценообразуването. Изпълнение Документиране Технико-икономическа експертиза Реализация Доброволен арбитраж 2.2. Оценка на недвижими имоти 2.3. Оценка на цели предприятия 2.4. Икономическа обосновка на инвестиционни проекти /Бизнесплан/
1.9 14