Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Счетоводна кантора Комаров Консулт - Вижте още

Счетоводна кантора Комаров Консулт

Счетоводна кантора „Комаров Консулт” е основана през 1994г. и е специализирана в областта на счетоводните, финансовите и управленските услуги.
КОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООДКОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД
Счетоводна кантора „Комаров Консулт”
Счетоводна кантора „Комаров Консулт” е основана през 1994г. и е специализирана в областта на счетоводните, финансовите и управленските услуги.
КОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООДКОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Ние предлагаме модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството, финансите и данъчното законодателство чрез съвременни методи и процедури. За качественото и пълното счетоводно обслужване и защита на интересите на нашите клиенти работим с висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, както и с широк кръг от постоянни външни сътрудници в областта на счетоводството, данъците и правото.

Стремежът на Счетоводна кантора “Комаров-Консулт” е да осигури на своите клиенти:

 • Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги
 • Прецизни бизнес съвети и иновации за клиента
 • Конкурентни цени
 • Индивидуален подход към всеки клиент и изготвяне на система от политики (счетоводна, данъчна и др.) за оптимизиране на финансите и данъците, съобразно спецификата на извършваната дейност.

Счетоводни услуги

Като бизнес личност, Вие разбирате важността на навременната и точна финансова информация за развитието и разтежа на управляваната от вас компания.

Опитния екип от професоналисти в Komarov Consult предоставя пълен набор от счетоводни услуги. Ние сме с Вас от момента наконсултиране относно стартиране на нов бизнес до изготвянето и представянето на годишните финансови отчети на вашата фирма. Нашите счетоводни услуги Ви подсигуряват с цялата необхидима информация и финансов анализ, за да взимате бързо и навременно правилните управленски и бизнес решения.

Ние в Komarov Consult имаме знанията и техническата възможност да осигурим първокласно обслужване и да задоволим напълно изискванията на всеки наш клиент.

Доволни сме да отбележим, че услугата, която предлагаме често е на значително по-високо ниво от тази, която бихте получили ако поддържате собствен финансово счетоводен департамент. Ето защо в работата си с нас нашите клиенти имат възможността да се фокусират единствено върху бизнес операциите си, докато нашият всеотдаен екип се ангажира с цялостното администриране на дейността.

Регистрация на фирмиКОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Счетоводна кантора “ Комаров-Консулт” извършва всички регистрации на фирми в съответствие с Търговския Закон:

 • АД- Акционерно дружаство,
 • ООД- Дружество с ограничена отговорност
 • ЕООД- Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • СД- Събирателно дружество
 • ЕТ- Едноличен търговец
 • ДЗЗД- Дружество по Закона за задълженията и договорите

Застраховане

Предлагаме застраховки във водещи компании: AРМЕЕЦ, ЛЕВ ИНС, ДЗИ, АЛИАНЦ, ГРАВЕ; ЕВРОЛАЙФ :

 • Автомобилно застраховане (Автокаско)
 • Гражданска отговорност
 • Имуществено застраховане (Домашно имущество ; Офис и търговски обекти; Предприятия )
 • Зелена карта
 • Карго застраховане (Застраховане на товари / внос, износ, реекспорт / )
 • Живот и др.

Данъчни консултации

КОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации (по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др.)
 • Консултация във връзка с регистрация и дерегистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.
 • Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки
 • Управление и оптимизиране на данъчните задължения
 • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади
 • Обжалване на данъчни ревизионни актове
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии
 • Консултации при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане

Годишно счетоводно приключване

 • Анализ на счетоводните сметки
 • Инвентаризация на активи и пасиви
 • Приключване на счетоводните сметки
 • Отчитане на данъците върху дохода
 • Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет на предприятието

Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж.

Социално и здравно осигуряване

КОМАРОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД
 • съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
 • изготвяне на ведомости за заплати, удръжки, и фишове за заплати
 • водене на досиета на персонала на фирмата
 • изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
 • заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица
 • съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
 • изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листи в НОИ
 • изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3

Трудова медицина

 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Контрол на факторите на работната среда чрез орган от вида „C”
 • Профилактични медицинцки прегледи

Счетоводна кантора Комаров Консулт - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Офиси на Счетоводна кантора Комаров Консулт

Счетоводна кантора Комаров Консулт - Вижте още

Счетоводна кантора Комаров Консулт

Счетоводна кантора „Комаров Консулт” е основана през 1994г. и е специализирана в областта на счетоводните, финансовите и управленските услуги.
Варна, ул .Тодор Бояджив 7

052/ 301 222; 0896 799 422
Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..