Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Български пощи ЕАД  itemprop=

Български пощи ЕАД

Във всяка една от 2984 пощенски станции,които обхващат територията на цялата страна,се предлага цялата гама от пощенски услуги за страната и чужбина писмови пратки,печатни произведения,малки пакети, пряка пощенска реклама, колетни пратки и парични преводи.
София, ул. Академик Стефан Младенов 1, бл. 31

Ориентири: Колеж по телекомуникации и пощи Превозни средства: автобуси № 94, 280, Маршрутни линии № 5, 7, 8, 20, 23, 27 и 32 Работно време: от 8,30 до 17.00 ч. всеки работен ден от понеделеник до петък Във всяка една от 2984 пощенски станции, които обхващат територията на цялата страна, се предлага цялата гама от универсалната пощенска услуга за страната и чужбина (писмовни пратки, печатни произведения, малки пакети, пряка пощенска реклама, колетни пратки и парични преводи), както и услуги по изплащане на пенсии, помощи на социално слаби и безработни, инкасиране на суми за телефон, вода, ток и други. Най-често използваните услуги от номенклатурата на Български пощи ЕАД са: - писмовни пратки /писма/ - печатни произведения - малки пакети - пряка пощенска реклама - колетни пратки - парични преводи - куриерски услуги - рекламни пощенски услуги - абонамент на вестници и списания - безадресна доставка на печатни материали Писмовни пратки за страната Предназначение на услугата: - Лична и служебна кореспонденция. Допустимо тегло - до 2 кг. Печатни произведения за страната Предназначение на услугата: - изпращане на пощенски пратки за страната, които съдържат вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия и др. Допустимо тегло - до 5 кг. Малки пакети за страната Предназначение на услугата: - изпращане на пощенски пратки за страната, които съдържат предмети с или без търговска стойност. Допустимо тегло - до 2 кг. Пряка пощенска реклама за страната Предназначение на услугата: - изпращане на пощенска пратка, съдържаща съобщение, което цели единствено реклама или маркетинг. Съдържанието на съобщението е идентично, с изключение на името, адреса и идентификационния номер на получателя, както и на други променливи данни, неизменящи естеството на съобщението. Съобщението се изпраща до значителен брой лица и се доставя на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху нейната опаковка. Сметки, фактури, финансови извлечения и други несходни съобщения не се считат за пряка пощенска реклама. Пощенска пратка, която в една и съща опаковка включва пряка пощенска реклама и други пратки, не се счита за пряка пощенска реклама. Минималното количество за приемане на пратки „пряка пощенска реклама” е 500 броя. Допустимо тегло - до 2 кг. Международни писмови пратки Пратки без предимство Предназначение на услугата – изпращане за чужбина на пощенски пратки, съдържащи кореспонденция, печатни произведения или мостри от стоки с тегло до 5 кг и кореспонденция за незрящи до 7 кг. Пратките се доставят в страната на местоназначение без предимство. Пратки с предимство Предназначение на услугата – изпращане за чужбина на пощенски пратки, съдържащи кореспонденция, печатни произведения или мостри от стоки с тегло до 5 кг и кореспонденция за незрящи до 7кг. Пратките се доставят в страната на местоназначение с предимство. Колетни пратки за страната и чужбина Предназначение на услугата: - изпращане за страната или чужбина на пратки с определени размери и тегло, обикновено съдържащи стоки с или без търговска стойност. Максимално допустимо тегло - до 20 кг. Телефон за допълнителна информация - 02/ 949 32 80 Телефон за допълнителна информация - 02/ 949 32 26 Вътрешни парични преводи Предназначение на услугата: - услуга за изпращане на суми от подателя до получателя с пощенски или телеграфен запис, или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга Максималният размер на изпращаната или превежданата сума е 3000 лв. Цени на услугата – цената се определя в зависимост от превежданата сума. Телефон за допълнителна информация - 02/ 949 33 14 Допълнителни услуги за различни видове пощенски пратки Хибридна поща Комплексна услуга, която включва: - предоставяне на материали за печат - обработка на база данни и създаване на типова бланка за печат - печат на персонализирани съобщения, формат А4 - сгъване - възможност за влагане на допълнителни рекламни материали - влагане в пощенски пликове размер С6/5, С5 или C4 - доставка на адреси на получатели на територията на цялата страна Капацитет и възможности на оборудването Форми и шрифтове - Формите се съхраняват електронно - Формите се смесват с променливата информация при печат и могат да бъдат променяни - Размер на символите: 3 до 24 точки стандартно, до 72 точки или по-големи при необходимост - Набор от символи: до 128 шрифта на една страница от външна библиотека с шрифтове, различни набори от шрифтове на една страница Стремим се да постигнем: - Намаляване на производствените разходи на клиентите - Ускоряване на процеса по подготовка на кореспонденцията до крайни получатели - Предоставяне на възможност за доставка на пощата в определени срокове - Удобство - Повишаване качеството при подготовка на кореспонденцията Куриерски услуги Централен офис на BULPOST - ул. Ген. Гурко № 11, София 1000 тел.: 02/ 987 82 81, факс: 986 27 95, e-mail: ems@bgpost.bg Телефон за допълнителна информация – 02/ 949 33 13 Телефон за вземане на пратка от адрес на клиент за гр. София - 02/ 949 65 67 Национален телефонен номер: 0700 19 666 Чрез тези услуги се осъществява доставка на подадени пратки с документи, мостри или стоки, в кратки срокове, както в страната така и в чужбина. Включва всички или някои от следните допълнителни услуги: - Събиране от адреса на подателя - Доставка до определена дата - Уведомяване на подателя за получаване на пратката - Персонални услуги на потребителите Куриерските услуги предлагани от Български пощи ЕАД са: - BULPOST – куриерска услуга за приемане и доставка на пратки на територията на България: - EMS – куриерска услуга за чужбина. БУЛПОСТ /BULPOST/ - куриерски услуга за страната Предназначение на услугата - доставка на пратки за страната: - в рамките на 24 часа за всички пощенски станции от мрежата на Български пощи ЕАД - до 12 часа за пратки, предназначени за доставка в населено място, от където са изпратени; - до 2 часа след приемане на пратките в рамките на едно и също населено място (допълнителна услуга, при специална заявка) Цена на услугата според теглото, което може да е до 25 кг, според начина на подаванена на пратката (в офис на Български пощи или чрез куриер на Български пощи) и според това дали е за едно и също населено место или между различни населени места. Допълнителни услуги: За приемане на куриерски пратки от адреса на подателя, независимо от брояим, се заплаща месечна абонаментна цена за планирани посещения: - до 10 пъти месечно - 10,00 лв. - над 10 до 15 пъти месечно - 15,00 лв. - над 15 пъти месечно - 20,00 лв. За приемане на пратката за едно и също населено място /до 10 броя пратки от един подател/ и срок на доставката до 2 часа си заплаща цената в двоен размер. Цената за подадена куриерска пратка Булпост със срок на доставка до 2 часа в рамките на едно и сащо населено място е в двоен размер от цената на теглото. Пратките, подавани с куриерската услуга за страната, могат да бъдат подадени и като пратки с "обявена стойност" /до 3000 лв./ и "наложен платеж/. Пратките, подаванис куриерска услуга за страната, могат да бъдат подадени и като "чупливи" и "обременителни". Цената на пратката Булпост приета като "чуплива" или "обременителна" е равна на цената за тегло, увеличена с 50%. Пратките, подавани с куриерска услуга за страната, могат да бъдат подадени и като пратки "за сметка на получателя". Населени места, включени в мрежата на услугата Булпост EMS - Куриерска услуга за чужбина Предназначение на услугата: - Осигурява доставка на подадените в страната пратки, от 2 до 5 работни дни, до 92 държави - Доставката може да бъде потвърдена чрез Интернет; - Конкурентни цени; Цени на услугата - според разстоянието 92 страни са разделени в 8 зони. Според зоната, в която е страната с адреса на получателя, стойността на услуга е различна за пратки с документи и за пратки със стоково съдържание. За пратки с документи, според теглото им (максимално до 2 кг.) и съответната зона, максималната стойност 98,50 лв. За пратки със стоково съдържание, според теглото им: - до 20 кг и съответната зона, максималната стойност на услугата е 478,40 лв. - над 20 до 25 кг, при неделимо съдържание и в зависимост от съответната зона, допълнителна цена за всеки килограм или част от него от 3.00 лв. до 11.00 лв. Допълнителни услуги: За приемане на куриерски пратки от адрес на подателя, независимо от броя им, се заплаща месечна абонаментна цена за планирани посещения: - до 10 пъти месечно - 10,00 лв. - над 10 до 15 пъти месечно - 15,00 лв. - нод 15 пъти месечно - 20,00 лв. Проследяване на куриерски пратки за чужбина. http://services.bgpost.bg/WebTracking/ Допълнителни изисквания при изпращане на EMS пратки: - Митнически етикет CN22 за пратки, съдържащи документи. - Митническа декларация CN23 за пратки със стоково съдържание. - Размерите на пратките не трябва да надвишават 1,5 м за едно, което и да е от измеренията, или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката. Страни и зони за доставка на пратки EMS Предмети и вещества, които е забранено да бъдат влагани в пощенски пратки Във вътрешни и международни пощенски пратки не могат да бъдат влагани: - Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества - Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети - Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети - Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и пощенски съоръжения - Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации Във вътрешни пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на: - монети, банкноти и други парични знаци - чекове за пътуване - предмети, представляващи ценност за подателя - благородни метали – злато, сребро, платина - обработени или необработени скъпоценни камъни - други ценни предмети В международните пощенски пратки, включително и тези с обявена стойност, освен предметите и веществата, посочени по-горе, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространението на които е забранено в страната на местоназначението. Технически изисквания към пощенските пратки Стандарт за адресиране на пощенски пратки В долния десен ъгъл на пратката се вписват данните за получателя на пратката: - име, презиме и фамилия; - адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; - област; - пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата. В горния ляв ъгъл или в горната част на обратната страна на пратката /с изключение на колетите/ се вписват данните за подателя на пратката: - име, презиме и фамилия; - адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; - област; - пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата. Вътрешните пощенски пратки и парични преводи се адресират на кирилица, а международните пощенски пратки - с латински букви и арабски цифри. Освен по начина, посочен по-горе потребителите могат да адресират пощенски пратки и пощенски записи: - "до поискване" в пощенската станция (ПС) по местодоставянето им, като се посочват имената на получателя; - до абонаментна пощенска кутия, като посочат имената на получателя и номера на кутията в ПС по местодоставяне. Адресът на получателя се изписва в долния десен ъгъл на пратката, като се спазва последователността, посочена на схемата. При адресиране на международни пощенски пратки се използват същите стандарти като адресите се изписват с латински букви и арабски цифри. След града се изписва наименованието на държавата. Рекламни пощенски услуги Видове рекламни услуги: - Поставяне на рекламни обяви и рекламни съобщения на специални табла в пощенските станции - Отпечатване на рекламни съобщения върху писмата с помощта на “рекламна гривна”, монтирана към клеймовачна или таксувачна машина - Безадресно доставяне на рекламни материали - Доставяне на рекламни материали по предварително договорени условия - Доставяне на рекламни материали до определена група получатели, за които се набира допълнителна информация - Разпространение на рекламни материали в пощенските станции - Публикуване на рекламни карета в издания на Български пощи ЕАД - Публикуване на рекламни банери в Интернет страницата на дружеството Телефон за допълнителна информация - 02/ 949 33 16; 949 32 09 Абонамент на вестници и списания Предназначение на услугата - извършване на абонамент и доставка на ежедневни, периодични и специализирани български и чужди издания. Цени – в зависимост от дадената от издателя цена и срочността на абонамента й. Телефони за допълнителна информация – 02/ 949 33 62; 954 93 32 Други услуги, предлагани от Български пощи За улеснение при подготовка на Вашите пощенски пратки, както и за тяхното транспортиране и доставка до получателя, Български пощи ЕАД Ви предлага допълнителни услуги, които дават възможност за комплексно обслужване. Приемане и/или доставяне на пратки от/на адреса на потребителя, по ред и условия, различни от “Общите условия на договорите с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от Български пощи ЕАД". Абонаментни пощенски кутии Ако Вие искате да получавате Вашата поща в удобно за Вас време, наемете абонаментна пощенска кутия в пощенската станция, най-близко до Вашия дом или офис. Годишната абонаментна цена, която трябва да заплатите е минимална. Инкасиране на суми до 100 лева, при доставка на пратки, до 1 кг, с наложен платежна адреса на получателя. Надписване на адреси, формуляри и други документи Изпращането на голямо количество поща отнема много време за надписването на пликовете или другите видове опаковка, а също така и надписването на формуляри, които придружават някои пощенски пратки. За Ваше улеснение и за спестяване на разходи за работна сила, Ви предлагаме да ползвате нашите допълнителни услуги за надписване на адреси, формуляри или други документи. Опаковане В мрежата на Български пощи освен пликове за писма в различни размери Вие бихте могли да закупите и плик – папка и различни по размери фирмени опаковки. Използването им придава естетически вид, осигурява надеждност и е гаранция за ненарушаване целостта на пратката. Продажба на бази данни, които съдържат пощенските кодове в електронен вид Пощенският код е основна част от адреса на подателя. Неговото наличие и коректност е гаранция за точното сортиране на пратката и за нейното коректно доставяне на посочения адрес. За Ваше улеснение Български пощи ЕАД периодично издава указатели на пощенския код за страната и София. Тези указатели можете да закупите във всяка една пощенска станция. От 2002 година Български пощи ЕАД предлага на своите клиенти базите данни с пощенските кодове и в електронен вид. Освен закупуване на базите данни за пощенския код, Вие може да направите абонамент за тях. Това ще Ви предостави възможност да получавате четири пъти в годината актуална информация за пощенските кодове на всички населени места в страната и два пъти в годината за София. Информационни бюра Дейността на информационните бюра е важна и дава възможност за комплексно обслужване на клиентите, като съкращава времето за обслужване на останалите гишета в пощенските станции, което спомага за намаляване на жалбите и рекламациите от страна на клиентите за влошено качество на обслужване. Информационно гише в централното управление на Български пощи ЕАД Тел: 02/ 949 32 80; *7678

Български пощи ЕАД - отрасли:


Услуги, Куриерски Услуги,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..